Et nytt veiskille for oljeindustrien

AFTENBLADET MENER: Oljeindustrien er for viktig for Norge til å la politikken bli en ideologisk slagmark. Den nye rapporten til Det internasjonale energibyrået demonstrerer dette poenget.

En modul til den femte av plattformene til det enorme Johan Sverdrup-feltet løftes på plass på GMC-basen i Førresfjorden den 12. mai i år. Sannsynligheten for nye norske utbygginger av denne størrelsen blir stadig lavere.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Det internasjonale energibyrået (IEA) publiserte mandag en fersk plan for netto nullutslipp i 2050. Den legger blant annet opp til at det ikke trengs noen nye olje- og gassfelt eller nye kullgruver etter 2021. Omstillingen blir svært utfordrende, påpeker energibyrået, som kaller den menneskehetens kanskje største utfordring noensinne.

Grunnen til at denne analysen vekker særlig stor oppsikt, er at IEA til nå har pleid å legge seg på en linje tettere opp mot olje- og gassindustriens strategi, som tradisjonelt har dreid seg om å sette verdens økende behov for energi opp mot klimamålene.

Når IEA nå erklærer at alle nye olje- og gassfelt fra og med i år vil hindre verden i å nå målet om netto null utslipp i 2050, vil det selvsagt bli innkassert som en stor seier for klimabevegelsen og de politiske partiene som gir sterkest støtte til den.

Rapporten vil fungere som et oppspill til den globale klimakonferansen COP26 som finner sted i Glasgow i november. Denne FN-konferansen ventes å munne ut i nye forpliktende vedtak om klimagassutslipp, etter at president Joe Biden har erklært at USA igjen ønsker å spille en ledende rolle i det grønne skiftet.

Her hjemme i Norge er debatten dessverre preget av for mye politisk posering. Det er selvsagt helt urealistisk å kreve umiddelbar stans i den næringsvirksomheten som gjør at den norske velferdsstaten fungerer. Kravene om umiddelbar nedleggelse av oljeindustrien vil aldri bli innfridd. Verden vil trenge norsk olje og gass også i årene som kommer.

Men like lite realisme er til stede når Fremskrittspartiet og Senterpartiet kappes om å være oljeindustriens fremste heiagjeng.

For saken er jo selvsagt at olje og gass er varer som er avhengige av at noen ønsker å kjøpe dem, og av den prisen dette markedet er villig til å betale. Utviklingen av fornybare energikilder går ekstremt raskt og gjør grønn energi stadig mer konkurransedyktig. Kombinasjonen av konkurrerende teknologi og et nytt globalt syn på energipolitikk er en eksistensiell trussel mot fossil energi.

De aller fleste land i verden er jo importører av olje og gass, ikke eksportører som Norge. Disse landene har selvsagt ingen politisk lojalitet til olje- og gassindustrien. I lys av dette vil det være klokt om Norge unngår en lisenspolitikk på sokkelen som binder store ressurser opp i et usikkert marked. Det er unødvendig å stimulere ny letevirksomhet gjennom nye statlige støtteordninger. Dette bør markedet få regulere selv.

Lite realisme er til stede når Fremskrittspartiet og Senterpartiet kappes om å være oljeindustriens fremste heiagjeng
Publisert: