Faktor hjertevarme

LEDER: Rapportering, reguleringer og lukkethet kan være store hindre for å få mer menneskelighet inn i barnevernet.