• Elever ved Våland skole synger i timen. Anders Minge

Vi trenger sangen

LEDER: De estetiske fagene står altfor svakt i norsk skole. Det skal mer enn nye læreplaner til for å endre på det.