Vi trenger sangen

LEDER: De estetiske fagene står altfor svakt i norsk skole. Det skal mer enn nye læreplaner til for å endre på det.

Publisert:

Elever ved Våland skole synger i timen. Anders Minge

Leder

De nye læreplanene i skolen er snart klare. Poenget har vært å renske ut, og gi rom for dybdelæring. Elevene skal kunne holde på med noe lenge nok til å forstå det, for i neste omgang kunne bruke kunnskapen i nye situasjoner.

Da, har man tenkt, trenger elevene fagkunnskap, kompetanse i å lære, i å utforske og skape, i å kommunisere, samhandle og delta.

Lærerne skal få større tillit til å bestemme hvordan de skal lære elevene alt dette.

Derfor er ikke innholdet i planene så detaljert, derfor er ikke sang lenger nevnt i læreplanen for norsk. Derfor er det helt riktig at læreplanene ikke er så detaljerte. Men at estetiske fag generelt står så svakt i skolen, er svært uheldig. Det rimer også dårlig med det man faktisk vil oppnå.

Disse fagene er nemlig helt grunnleggende både for å utforske og å skape, og for å bruke kjent kunnskap i ukjente situasjoner. De gjør oss i stand til å forestille oss ting, og til å se, lære og erfare på flere måter.

Likevel trengs ingen utdanning i musikk ,sang, kunst eller håndverk for å kunne undervise i skolen. I praksis kan både musikklæreren og norsklæreren ha sin høyeste musikkutdanning fra egen ungdomsskoletid.

Og selv om de nye læreplanene skal legge til rette for mer kreativ læring, er det fremdeles resultatene i norsk, engelsk og matematikk skolene blir målte på. Det er disse fagene som ligger til grunn når regjeringen offentliggjør hvilke fylker og kommuner som har gode, bra nok, eller for dårlige skoler, slik de nettopp gjorde.

Sammen med at en allmennlærer altså ikke trenger å ha utdanning i musikk, har dette selvsagt noe å si for hvor mye plass sang får i skolen.

Det er trist, for å høre sin egen stemme synge sammen med andres, har også en annen betydning.

Når store ting hender, når vi samles til trøst eller feiring, når vi trenger å bekrefte for hverandre at vi utgjør et fellesskap, står allsangen sentralt. Den hører med til dannelse og samfunnsbygging, til det vi har felles. Men dette blir det ikke lagt synlig, politisk vekt på i skolen, verken i lærerutdanningen eller i det skolene måles på. Derfor betyr det noe når ordet også fjernes fra læreplanen i norskfaget, selv om intensjonen er den beste.

Når det høres litt klamt ut å si, tyder det på at både allsangens rolle og fagets egenart alt er betydelig svekket. Det blir vi som folk fattigere av.

Les også

Våger vi å lære av finnene?

Les også

Entreprenørskap, personlig økonomi og nettvett skal inn i skolen

Les også

Ei feiring verd

Publisert: