Veien videre

AFTENBLADET MENER: Det er fint å feire 50 år med oljeindustri i Stavanger, men politikerne må vise samme evne og vilje for veien videre.

Alv Johannessens kontorbygg på Lagårdsveien 80, der Statoil og Oljedirektoratet flyttet inn.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

I 1971 hadde Stavanger 81.847 innbyggere. Hermetikkindustrien var på retur, og den gamle seilskute- og skipsfartsbyen søkte nye muligheter. Det første drivverdige funnet på norsk sokkel ble gjort 23. desember 1969 på det som i dag er Ekofisk-feltet.

Skipsreder Torolf Smedvig kom opp med ideen om at «denne nye oljeindustrien» kanskje kunne brukes til noe. Arne Rettedal hadde tatt over som ordfører igjen, og byen sto klar til å påta seg rollen som Norges oljehovedstad.

Etter iherdig politisk arbeid inn mot hovedstaden, kom den offisielle anerkjennelsen av at Stavanger var oljehovedstad med Stortingets vedtak 14. juni 1972 om at Statoil skulle lokaliseres til Stavanger. Det samme skulle Oljedirektoratet.

Oljeindustrien har endret Stavanger på mange måter, og det har gitt oss en unik posisjon i Norge.

Men hva nå med veien videre?

Gjennom 50 år er det produsert og solgt rundt 50 prosent av det som antas å eksistere av utvinnbar olje og gass på norsk sokkel. I teorien er det derfor høyt potensial for et fortsatt høyt aktivitetsnivå på sokkelen.

Det er ikke forekomsten av olje og gass det står på. Framover står det heller på den politiske retningen.

Uenigheten på LO-kongressen nylig illustrerte dette godt. Ifølge kompromisset mellom de som mener at vi må slutte å lete etter ny olje og gass og de som mener det fortsatt må investeres i næringen, «må de ressursene som kan bygges ut være økonomisk og klimamessig bærekraftige». Det betyr at deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt.

Uten nye felt eller større investeringer på eksisterende felt, vil oljeproduksjonen fra norsk sokkel falle, ifølge OD. Produksjonsnivået på lengre sikt er usikkert.

Framtiden er derfor mest sannsynlig en blanding av oljenæring og nye næringer.

Flere lokale aktører har presset på for å etablere et sokkeldirektorat i Stavanger som skal ivareta og forvalte havvind, mineraler og fangst og lagring av karbon (CCS), i tillegg til olje og gass.

I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen vil utrede myndighetenes ansvarsfordeling for virksomhet på sokkelen. Statsminister Jonas Gahr Støre mente i høst dette var «en veldig spennende idé». Men siden har det vært stille. Sannsynligvis handler dette om en mulig lokaliseringskamp og en manglende politisk vilje til å ta i denne saken.

Stavanger har prøvd å lansere seg som energihovedstad, og ikke bare oljehovedstad, uten at det ennå har så mye mer innhold enn selve navnet.

Det vi trenger er sterke lokale politikere som ser hva veien videre er, og en politisk evne og vilje til å se mulighetene for Stavanger også de neste 50 årene.

Publisert: