• Kristin Østbø Kvie og barn i Havglimt barnehage leker ute. Aftenbladet skrev nylig om en gjennomgang ved fem ulike barnehager i Stavanger. Denne viste at alle ansatte var til stede ved de ulike avdelingene i snitt bare to timer daglig. Jon Ingemundsen

Dårlig utredet barnehagenorm

LEDER: Stortinget har vedtatt ny bemanningsnorm for barnehagene. Men uten å vite hva den koster og uten en skikkelig utredning av mulige konsekvenser.