• Ladestasjoner for elbiler er i ferd med å ta over for bensinpumper i Norge. Eivind Aarre

Når bensinpumper erstattes av ladestasjoner

LEDER: Oslo vest og Finnøy er de stedene som er mest berørt av elbil-utviklingen i Norge. Det merkes både på bompengeinnkreving og bensinsalg.