En trussel mot demokratiet

AFTENBLADET MENER: Utenlandske hackere, hjulpet bevisst eller ubevisst av norske borgere, vil forsøke å påvirke stortingsvalget til høsten. Vi kan alle bli mer bevisste på hva vi deler og mer kritiske til de historiene som blir servert.

Utenlandske hackere vil forsøke å påvirke stortingsvalget i høst. Men vi kan alle bidra til at de mislykkes.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Regjeringen lanserte tirsdag en tiltakspakke i 13 punkter som forteller hvordan myndighetene vil motarbeide forsøk på å påvirke stortings- og sametingsvalget i september.

Det er i bunn og grunn bra at diskusjonen har flyttet seg bort fra om slike angrep på demokratiet vil finne sted - det vet vi at de vil - til hva vi som samfunn kan gjøre for å begrense skadene.

Vi vet allerede med sikkerhet at russiske grupperinger - noen av dem med tette bånd til landets etterretningsmyndigheter - har stått bak flere angrep i Norge, senest det ene av to større datainnbrudd i Stortinget. I det andre angrepet tyder mye på at Kina sto bak. Slike grupperinger og land er hele tiden på utkikk etter muligheter til å skape uro og politiske kriser, siden siktemålet hele tiden er å splitte og destabilisere land de har utpekt som strategiske mål.

Dette har blitt grundig demonstrert og dokumentert i de to foregående amerikanske presidentvalgene.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Valgdirektoratet og flere andre offentlige instanser er involvert i den tiltakspakken som er lagt fram, noe som i seg selv er betryggende.

Men vel så viktig er at vi alle opptrer som informerte borgere og velgere, ikke minst ved å forholde oss kritisk til informasjon som virker utrolig, kontroversiell og med uklart opphav. Særlig eldre internettbrukere, viser det seg, er for lite kritiske og stiller for få kontrollspørsmål til informasjon de får via nettet. Dette er en svakhet i systemet som hackere kan utnytte.

I tillegg til å spre rene løgnhistorier, slike som ofte kalles falske nyheter, kan hackere også spre sensitiv informasjon de har fått tilgang til gjennom datainnbrudd. Det kan for eksempel være informasjon om rent private forhold hos ledende folkevalgte. Dette har vi dessverre også sett eksempler på i Norge tidligere.

Vi kan, i lys av det vi allerede vet om fremmede staters innblanding både her hjemme og i andre land, ikke lenger unne oss den luksusen det er å tro at noe alvorlig ikke kan skje her. Faktisk har alvorlige datainnbrudd allerede skjedd flere ganger.

Liberale, åpne demokratier som Norge er dessverre unntaket snarere enn regelen i en urolig verden. Valgene annethvert år er selve kronjuvelen i det styresettet som gjør Norge til et av verdens beste land å bo i. Derfor må vi beskytte dem for enhver pris. Og det første vi kan gjøre, hver for oss, er å ta datasikkerhet og kildekritikk mer på alvor.

Særlig eldre internettbrukere, viser det seg, er for lite kritiske og stiller for få kontrollspørsmål til informasjon de får via nettet
Publisert: