• Var du der? Danseensemblet Bandaloop i Gloppedalen under kulturhovudstadsåret 2008. Lars Idar Waage

For lettvint, Stavanger

LEIAR: Ti år etter kulturhovudstadsåret er folk svært positivt innstilte til kultur og kultursatsing. Men Stavanger kommune tar for lett på jubileet.