• På Iglemyr skole ser barna på TV mens de spiser Kristian Jacobsen

TV og skolemat hører ikke sammen

LEDER: Å spise sammen handler om hygge, sosiale relasjoner og et avbrekk i en lang skolehverdag. Der hører ikke TVen hjemme.