Høyt spill om SVs støtte

AFTENBLADET MENER: Regjeringens tilleggsforslag til statsbudsjettet viser hvor krevende det vil bli å oppfylle drømmen om å finne flertall med SV i Stortinget.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la mandag fram regjeringens tilleggsforslag til statsbudsjettet for Stortinget.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la mandag formiddag fram Støre-regjeringens endringsforslag til det statsbudsjettet Solberg-regjeringen la fram etter valgnederlaget.

Tre ukers arbeid med endringer er ikke lang tid. Likevel er dette budsjettet viktig, fordi det vil bli en prøvestein på det som er mindretallsregjeringens uttalte målsetting; nemlig at SV skal bli regjeringens faste samarbeidspartner og sørge for et styringsdyktig flertall i Stortinget.

Derfor kan det ikke ha vært bare enkelt for finansminister Vedum å oppleve at SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, uttrykte stor skuffelse over det forslaget som nå er lagt fram.

Regjeringen gjør for lite for å motarbeide økonomisk ulikhet og tar for få grep for å få ned norske utslipp av klimagasser, mener SV.

Spørsmålet er om SV vil ta sjansen på å sette seg så mye til motverge at partiet kan risikere å bli satt helt på sidelinja. For regjeringen er faktisk nødt til å vende seg mot andre partier dersom SV ikke vil støtte dem. Landet må jo ha et budsjett.

For partiene til venstre for Ap, altså SV og Rødt, er det tvilsomt, i praksis umulig, at en Ap/Sp-regjering kan gå langt nok i fordelingspolitikken. En moderat økning av formuesskatten mens bedriftsbeskatningen til Solberg-regjeringen beholdes som den er, er ikke nok for Rødt og SV. Men verken Sp eller Ap har trolig noe særlig mer å gå på.

Regjeringen ønsker å skjerme «vanlige folk» for den sterke økningen i drivstoff- og strømprisene ved å sette ned CO2-avgiften og redusere elavgiften med nesten 50 prosent i vintermånedene. Men konsekvensen av dette er jo naturlig nok at klimautslippene til «vanlige folk» vil øke. Hvordan rimer dette med de hårete målene om norske utslippskutt innen 2030?

Tina Bru, fersk finanspolitisk talsmann for Høyre, uttrykte i Stortinget tvil om de norske forpliktelsene, som statsministeren igjen har understreket under klimatoppmøtet i Glasgow, vil være mulige å nå. Dette er en tvil vi deler.

Valget i september viste jo tydelig at de partiene som står for den mest radikale klimapolitikken ikke er de mest populære blant velgerne.

SV vil legge fram sitt alternative budsjett om kort tid. Da vil avstanden mellom regjeringens «tilbud» og SVs «krav» før forhandlingene bli konkretisert. Vi er ikke i tvil om at avstanden vil være stor.

Spørsmålet er hva slags strategi SV vil ha. Som budsjettpartner for regjeringen vil SV ha krav på tydelige gjennomslag. Men da er partiet også nødt til å akseptere noen klare nederlag. Er partiet virkelig villig til å ofre så mye makt for å framstå som hele og rene i klima- og skattepolitikken?

Valget i september viste tydelig at de partiene som står for den mest radikale klimapolitikken ikke er de mest populære blant velgerne
Publisert: