Ja vel, kommunen?

AFTENBLADET MENER: Stavanger vil sikre et best mulig barnevern for byen. Det er en god tanke. Men hva med måten de behandler «Nora» og «Ingrid» på?

Flertallspartiene i Stavanger, ledet av ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) vil ha en gjennomgang av barnevernet.
Publisert: Publisert:

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og resten av det politiske flertallet i Stavanger vil ha en ekstern gjennomgang av barnevernet slik det fungerer nå. For å skaffe seg mer kunnskap. Det er selvsagt en god tanke. De vil også ha med seg opposisjonspartiene på dette, og gjøre det til et felles, politisk prosjekt, på tvers av partiene. Fint.

I mars kommer det også en sak til politikerne om en ny oppreisningsordning for barnevernsbarn, noe partiene nok også vil stå sammen om, på tvers av politiske skiller.

Etter at den siste oppreisningsordningen ble avviklet, har Stavanger kommune avvist 19 av 19 krav om erstatning for en tapt barndom. Tre av disse har så langt gått videre til rettsapparatet. I den første fikk kommunen medhold i tingretten, i de to andre, sakene til Nora og Ingrid, har kommunen tapt. Nora sin sak har de anket, og skaffet seg ekstern advokat til å kjøre saken. Og i alle disse sakene, der kommunens motpart er sårbare enkeltindivider, har de lagt ned påstand om at fulle saksomkostninger skal belastes motparten. Altså Nora og Ingrid. Ingrid venter nå på om kommunen kommer til å anke også hennes sak.

Noras advokat, Evelyn Egeli, grep til pennen etter at kommunen anket: «Jeg mener også det er viktig at kommunen – og befolkningen – får vite hvordan kommunens behandling av slike saker fører til stadig nye overgrep mot svært sårbare – og noen ganger også ødelagte – mennesker. Mennesker som har blitt sånn fordi kommunen ikke grep inn der den skulle ha gjort det!»

Det er administrasjonen i kommunen, ved kommunedirektøren, som har ansvaret for disse sakene. Opposisjonen, ledet av Sissel Knutsen Hegdal (H), vil ha spørsmålet om sakene skal ankes opp i formannskapet. Ordføreren har til nå avvist dette.

Kommunens framferd i disse sakene har gjort sterkt inntrykk. Det framstår som ganske uforståelig at de finner det nødvendig å utsette disse sårbare menneskene for slike runder i rettsapparatet. Selv viser de til at det er viktig for å sikre likebehandling i alle saker. Spørsmålet er hvor reell den likebehandlingen er, når kommunens ressurser gjør dem så mye sterkere enn enkeltmenneskene de møter.

Det er fint med en gjennomgang av dagens barnevern. Det er veldig bra med en ny oppreisningsordning, noe opposisjonen har etterspurt. Men det er fremdeles like merkelig at ikke ordføreren og flertallspartiene finner det riktig å mene noe om kommunens framferd i rettssalene. Det finnes en åpning for det i kommunens reglement. Bruk den.

Publisert: