Viktig engasjement om Mediebyen

LEDER: Planen om nybygg på Nytorget må justeres på flere punkter før den er spiselig for de folkevalgte. Det er en klok avgjørelse, for dette gjelder et av byens viktigste fellesarealer.

Blir dette for dominerende? Går det an å tilpasse et nybygg på Nytorget bedre til omgivelsene? Det ønsker et politisk flertall i Stavanger å finne ut.
 • Aftenbladet
Publisert: Publisert:

Møtet i Stavanger kommunes utvalg for by- og samfunnsutvikling torsdag hadde en rekke interessante og viktige saker på dagsorden. For eksempel arealdelen av kommuneplanen, som legger avgjørende føringer for byutviklingen i årene som kommer.

Men særlig én sak engasjerte mer enn vanlig i et utvalgsmøte, noe som også ble illustrert med at mange interesserte hadde tatt turen til Konserthuset for å følge møtet og voteringen.

Nytorget og Pedersgata har nemlig blitt noe av en slagmark og et symbol på de spenningene som kan oppstå mellom dem som ønsker å «utvikle» og skape nye virksomheter, og dem som er opptatt av å bevare og reparere. Noen ganger står disse interessene tilsynelatende steilt mot hverandre. Er det mulig å finne kompromisser?

Noen beboere og aktivister har allerede i lang tid uttrykt skepsis til forvandlingen av Pedersgata som skjer, særlig i regi av det Smedvig-kontrollerte selskapet Pedersgata Utvikling AS. Planene som nå foreligger for kvartalet rundt det gamle politikammeret, har andre aktører. Blant annet Stavanger kommune selv.

Alle eiendommene i planområdet er eid av Stavanger kommune, med unntak av Nytorget 1 (Politihuset) som eies av kommunen ved Stavanger Utvikling KF (31 %) og SVG Property (Entra AS, Camar Eiendom AS og Oslo Pensjonsforsikring AS) (69 %) i fellesskap.

Nybygget som ønskes oppført i kvartalet der det gamle politikammeret står i dag, er blant annet tenkt å huse en ny «Medieby», der både NRK og Stavanger Aftenblad (som er eid av Schibsted) er potensielle leietakere.

Nettopp det forholdet at Aftenbladets eier forhandler med utviklingsselskapet gjør det ekstra viktig at vi er nøye med å understreke det redaksjonelle synet vårt, nemlig at et så synlig bygg på en så sentral plass i Stavanger sentrum også krever en særlig grundig saksbehandling der berørte parter får god anledning til å medvirke, slik lovene foreskriver.

Flertallet i kommunalutvalget gikk med på å sende reguleringsplanen for kvartalet ut på høring, men med en rekke krav til utbyggeren før andre gangs behandling til høsten. Vi regner med at denne flikkingen vil føre fram til et forslag som tar enda bedre hensyn til omgivelsene og til allmennhetens bruk av Nytorget.

Vi har ment, og mener fortsatt, at et nybygg på Nytorget kan bli et verdifullt tilskudd av sentrumsnære arbeidsplasser og et bidrag til et enda mer attraktivt byrom. Dersom en ekstra runde med tilpasninger er det som skal til for å nå dette målet, er det vel anvendt tid.

Les også

 1. Nytorget: Verner trehus og flikker på Mediebyen

 2. Nå står slaget om Nytorget

Publisert:
 1. Byutvikling
 2. Nytorget
 3. Stavanger kommune
 4. Schibsted

Mest lest akkurat nå

 1. Navnene fri­gitt etter MC-ulykken der to ung­dommer omkom

 2. Stor økning i døds­ulykker – vegdi­rektøren kaller inn til krise­møte

 3. Myklebust og Jåsund er drabant – men ingen by

 4. Klaveness-dele­gasjon nektet om­bord­stigning på fly til Qatar

 5. Se hvordan lynet beveger seg

 6. Da han såg det gamle bildet, forstod Espen at ryktet om beste­foreldra si hytte på Høle var sant