Uverdig nakensjekkforslag fra Listhaug

AFTENBLADET MENER: Nye regler om visitasjon av asylsøkere åpner for et kontrollregime Norge ikke kan være bekjent av.

Statsråd Sylvi Listhaug på besøk hos Politiets utlendingsenhet, som hun gjennom et nytt lovforslag vil gi utvidede fullmakter. Forslaget kritiseres skarpt av Aftenbladet på lederplass.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Justis- og beredskapsdepartementet har i lang tid hatt som kjennetegn å komme med forslag som kan innskrenke borgernes rettsvern, og personlige integritet. Terrortrussel og flyktningstrøm er blant de vanligste begrunnelsene for å foreslå nye og inngripende metoder, spesielt for politiet.

Over tid har hver og en av oss ikke hatt noe annet valg enn å akseptere mer overvåking, mer kontroll og mindre personlig frihet. Det er lenge siden dette gikk over alle støvleskaft, men det stopper ikke statsrådenes stadige behov for innskjerping eller «tydeliggjøring», som utvandrings- og ekskluderingsminister Sylvi Listhaug (Frp) kaller det denne gangen.

For før helgen kunne Aftenbladet melde at hun vil lovfeste nye regler for visitasjon og kontroll av asylsøkere når de skal registrere seg. Det handler om rett til å sjekke telefon, men også om kroppsvisitering og nakenundersøkelse. Barn er ikke unntatt.
Politiet har allerede har betydelige fullmakter til å gjennomføre slike undersøkelser, men fortsatt må slike inngrep ha en form for begrunnelse. Det kan være en ikke usannsynlig mistanke om at en kriminell handling er i ferd med å bli gjennomført, at vedkommende bevisst lyver om sin identitet eller at de kan være en trussel mot landets sikkerhet.
Nå blir utgangspunktet det motsatte. En asylsøker blir å anse som en kriminell inntil det norske politiet bestemmer seg for det motsatte. Det legges lite vekt på at Politiets utlendingsenhet (PU) allerede i dag har vide muligheter til å gjøre lignende inngrep. Gjennom dette og gjennom solid, tradisjonelt politiarbeid, blir både juksemakere og kriminelle avslørt. Nå har vi fått et lovforslag som vil gjøre unntakene til det normale.

Grunnleggende menneskeretts- og rettsstatsprinsipper blir først satt på prøve når verdensbildet er urolig. Hvis vi ikke klarer å skape forutsigbarhet for at personlige rettigheter også gjelder i slike tider, så er ikke Norge en rettsstat.

Det er også sånn at et sentralt kjennetegn ved disse idealene er at de skaper forutsigbarhet for andre enn landets borgere. Alle nordmenn har det siste tiåret fått innskrenket frihet, men det gjør det bare verre at vi lager egne, og verre, regler for de som kommer utenfra. Forslaget fra Listhaug er rett og slett uverdig.

Publisert: