Venstres klimaproblem

LEDER: Det blir for naivt å skylde på mindre palmeolje i biodrivstoff når norske klimautslipp går opp. Venstre har et større klimaproblem. De sitter i regjering med Frp.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har problemer med å forklare hvorfor klimagassuslippene går opp, og ikke ned.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Norges bidrag til Parisavtalen, som regjeringen har ratifisert, er å kutte utslippene med 40 prosent innen 2030.

Likevel var utslippene av klimagasser i Norge på 52,9 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i 2018. Det er en økning på 0,4 prosent, viste foreløpige tall fra SSB denne uken.

Grunnen til at utslippene gikk opp, er mindre biodrivstoff i veitrafikken. Veitrafikk sto for utslipp av 9 millioner tonn CO₂-ekvivalenter, en økning på nesten 3 prosent fra 2017.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sa til NRK at «vi er nødt til å ha det gode drivstoffet for å nå målene, også på kort sikt».

Men så enkelt er det ikke. For tilgangen på «det gode drivstoffet», eller avansert biodrivstoff, som det egentlig heter, er ikke så lett som Elvestuen skal ha det til. Og produksjonskostnadene er høye. For eksempel vil trebasert drivstoff være betydelig mer kostbart enn diesel.

Ifølge det europeiske statistikkbyrået Eurostat gikk klimagassutslippene i de 28 EU-landene ned med 22 prosent i perioden mellom 1990 og 2016. Utslippene har gått ned i 23 av EU-landene, mens de i Norge har økt, til tross for at vi har flere mål og internasjonale forpliktelser om å kutte.

Gjennom klimaforliket har Norge forpliktet seg til å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990 fram til 2020. I forliket fra 2012 heter det at det er realistisk å kutte utslippene med 15-17 millioner tonn i Norge innen neste år. Når utslippene i Norge i fjor var på 51,2 millioner tonn CO₂-ekvivalenter, virker dette i dag fullstendig urealistisk.

Ifølge klimaloven skal klimagassutslippene reduseres med minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990. For 2050 skal målet være en reduksjon av klimagassutslippene med 80 til 95 prosent sammenlignet med 1990.

Det er ikke bare den naive troen på «det gode» biodrivstoffet som er Elvestuens problem. Det er også det faktum at Venstre prøver å være et miljøparti i regjering med Frp. Frps politikk går som kjent ut på å bygge flere nye veier, kutte i engangsavgiften for eldre biler, og tildele oljeindustrien rekordmange nye oljelisenser.

Elvestuen sier at innføringen av elferjer på lenger sikt skal være med på å redusere utslippene. Men den siste rapporten fra FNs klimapanel har vist at vi ikke har tid til å snakke om framtidige tiltak som kanskje kan virke.

I denne regjeringen har Venstre et klimaproblem.

Publisert: