Russland og Kina har fordeler på dagens slagmarker

LEDER: Det er komplisert, på grensen til umulig, for Norge å matche den økte trusselen fra Russland og Kina.

Sjef for Forsvarets etterretningstjeneste, generalløytnant Morten Haga Lunde (i midten), under framleggelsen av den åpne delen av årsrapporten. Foran går forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og bak går forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
Publisert: Publisert:
Les også

E-tjenesten: Trusselbildet er blitt mer alvorlig

icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Autoritære styresett, sammenblanding av sivile og militære myndigheter og mangel på lovgivning som beskytter borgerne mot integritetsovergrep, er elementer som gjør at supermaktene kan herje temmelig fritt på de moderne slagmarkene.

Mandag offentliggjorde Forsvarets etterretningstjeneste sin vurdering av trusselbildet i den årlige Fokus-rapporten. Her drøftes det som kan drøftes i åpenhet i et ellers lukket og hemmelig system. Kina og Russland utpekes igjen til hovedutfordringer, men problemstillingene ligger også på andre plan.

«Den teknologiske utviklingen medført at
ikke-militære virkemidler i økende grad kan brukes
som et alternativ til militær makt i forfølgelsen av de
samme målene. Økonomisk maktbruk, desinformasjonskampanjer, overvåkingsaktivitet og nettverksoperasjoner er alle eksempler på disse endringene,» skriver e-tjenesten i noe som fortoner seg som en temmelig presis beskrivelse av dagens situasjon.

En eventuell krig i dag, vil derfor ikke nødvendigvis finne sted på de tradisjonelle slagmarkene. Samfunnet kan bli destabilisert og sterkt skadelidende gjennom angrep i kyberrommet, spredning av falske nyheter eller målrettede angrep mot strøm- og internettforbindelser.

Både i tradisjonell militær tankegang og i møtet med krigsressurser i nye militære domener, er fiendebildet ganske likt som før. Russerne har et sterkt modernisert konvensjonelt forsvar, som stadig markerer seg, blant annet med store øvelser tett på Norges territorielle interesser.

Forrige uke var det Politiets sikkerhetstjeneste, PST, som la fram sin trusselvurdering. De to tjenestene har forskjellige oppgaver, men både trusselbildene og måten de møtes på har klare fellestrekk.

Den store mentale forskjellen mellom Norge som liberal rettsstat på den ene siden og autoritære stater eller terroristorganisasjoner på den andre gjør utfordringene ekstra store.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) var ved framleggelsen av e-tjenestens rapport tydelig på at vi har viktige verdier å forsvare, samtidig som han er opptatt av ny lovgivning som kan gi økte fullmakter til de hemmelige tjenestene.

Dette er selvsagt dilemmaer som ikke vil forsvinne, ikke minst fordi det er viktig med edruelighet når det gjelder å innføre metoder som setter innbyggernes personvern og integritet i fare.

Her har land som Kina og Russland mer å spille på, og det er ikke mulig å matche dem. Men sånn må det være.

Publisert: