Dropp anken, Sandnes!

AFTENBLADET MENER: Sandnes kommunes anke mot fire søsken som ble sviktet av barnevernet, er uverdig.

Cecilie, Sven og de to brødrene vant saken i Sør-Rogaland tingrett og ble tilkjent millionerstatninger. Sandnes kommune har anket dommen.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Et lukket kommunestyremøte i Sandnes mandag handlet om kommunens beslutning om å anke erstatningsdommen der fire søsken ble tilkjent nær 9 millioner kroner i erstatning og saksomkostninger for tapt barndom.

Høyre-veteran Guttorm Stangeland sa til Aftenbladet etter møtet at han ikke ønsker at kommunen skal anke. Det vil heller ikke SVs Heidi Bjerga.

I dommen fra Sør-Rogaland tingrett står det at det var «bekymringsfullt og påfallende» at barnevernet ikke omsatte i praksis den kunnskapen som fantes på 1990-tallet om skadepotensialet ved å vokse opp med vold og omsorgssvikt.

Sør-Rogaland tingrett kalte stedet disse barna vokste opp for et redselskabinett.

Kommunedirektør Bodil Sivertsen mener derimot at lovanvendelsen er feil på avgjørende punkter, og vil anke dommen på prinsipielt grunnlag.

Blant annet handler dette om at kommunen mener sakene er foreldet.

«Vi vurderer om vi skal ta saken videre politisk og hvordan vi kan gjøre det. Det er uvanlig at vi eventuelt går mot kommunedirektørens anbefaling, men det kan være riktig i dette tilfellet», sa Stangeland.

Dette er enda et eksempel på at en kommune bruker argumentet om at saken er foreldet for å vinne fram i tidligere barnevernssaker, mot svært sårbare mennesker.

I Stavanger kommune er «Nora»-saken et godt eksempel på dette. «Nora», som sliter med psykisk sykdom etter at barnevernet sviktet henne, tapte ankesaken mot kommunen i desember.

Stavanger kommune anket denne saken til tross for at et enstemmig formannskap i Stavanger tidligere hadde vedtatt at de ønsket at kommunen som hovedregel ikke skal påberope foreldelse i saker som angår erstatningssaker på grunn av manglende inngripen/feil inngripen fra barnevernstjenesten.

Det er her snakk om mennesker som har vært gjennom ting det ofte tar lang tid å bearbeide, og som er av de desidert svakeste i samfunnet.

Det er ofte tiden som kan gjøre at de endelig klarer å stå opp mot det systemet som har sviktet dem. Da skal det ikke være slik at denne tiden de sårt trenger skal komme tilbake og straffe dem, med en svært ressurssterk kommune som motpart.

I oktober støttet SV, Høyre, KrF og MDG i Sandnes et forslag fra Stavanger kommune om å opprette en regional oppreisningsordning for tapt barndom. Forslaget ble stemt ned av Ap, Frp, Sp og Folkets parti.

En kommune skal ta vare på de mest sårbare, og den skal kunne innrømme feil. Egentlig hører ikke dette hjemme i en rettssal i det hele tatt, det er en uverdig behandling av disse menneskene.

Det er på tide at kommunene finner en annen måte å løse disse sakene på.

Publisert: