• "Når man har hus og bil og bil og hytte og hytte, er ingenting mer virkelighetsfjernt enn glødende idealisme," skriver Mie Hidle. Jon Ingemundsen

For mye virkelighet

Alle snakker om klimaet, men ingen gjør noe med det.