Psykologkrisen løses ikke bare med flere folk

LEDER: Helseforetakene har over tid nedprioritert psykolog- og psykiatertjenestene.

Kommunelege Marit Anda i Klepp, som tirsdag slo alarm i Aftenbladet om at fastleger har gitt opp å henvise pasienter til spesialistoppfølging innen psykisk helse.
 • Leder
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Annerledes er det vanskelig å tolke situasjonen i Helse Stavanger, der det ikke er kommet en eneste ny stilling i spesialisthelsetjenesten innen psykisk helse siden 1998. Tirsdag skrev Aftenbladet at mange fastleger rett og slett har gitt opp å henvise pasientene sine til psykiater eller psykolog. Ventetiden er for lang.

At dette er et område med stort press, er ikke noe nytt. I årevis har vi fått høre at det trengs en kraftinnsats på dette feltet. Helseminister Bent Høie (H) er blant dem som stadig framhever at psykisk helse må prioriteres.

Svaret på dette er at det regionale helseforetaket Helse Vest i torsdagens styremøte bare vil øke med én stilling på dette fagfeltet i Helse Stavangers dekningsområde. Fra før er det 23,2 årsverk for psykologer og 8 årsverk for psykiatere i dette området. I tillegg kommer de distriktspsykiatriske sentrene.

De som ikke får plass eller må vente for lenge på disse tilbudene, må oppsøke private tilbud og betale av egen lomme. Når vi vet at dette er behandling som ofte krever mer enn både to og tre besøk, sier det seg selv at systemet bidrar til at trengende faller utenfor.

Derfor kan det være grunn til å spørre om det er noe vårt regionale helseforetak ikke har fått med seg. Over tid har Helse Vest vært nærmest i særklasse best av alle landets helseforetak, både når det gjelder økonomi, ventelister og behandlingseffektivitet. Kan dette ha gått på bekostning av svært trengende pasienter innen psykisk helse? Eller er det departementet som, til tross for statsråd Høies omsorg for denne gruppen, ikke har spisset kravene godt nok?

Mye tyder på at krisen – for det er en krise – skyldes systemet selv, med rigide regler og så mye byråkrati at selv erfarne fastleger gir opp. Samtidig er det heller ikke på dette medisinske området tilstrekkelig å sprøyte inn mer penger eller flere folk, selv om også dette er absolutt nødvendig. Hardt pressede fastleger må settes bedre i stand til å håndtere de mest akutte problemene for disse pasientene. Samtidig må behandlingsløpene for de som er så heldige å få et tilbud bli bedre og mer effektive, slik at andre etter hvert skal slippe inn.

Det handler altså både om penger og systemer, men flasketuten peker bare en vei: mot Helse Vest.

Les også

 1. Ligger problemet med enkelte psykiatriske diagnoser hos individet eller samfunnet?

Publisert:
 1. Helse Stavanger
 2. Helse Vest
 3. Bent Høie
 4. Fastlegene
 5. Psykisk helse

Mest lest akkurat nå

 1. «Glimt av gammel storhet – og masse rør og rot. Men det viktigste denne kvelden var kanskje ikke kvaliteten på Kristian Valens show.»

 2. Kvinne brukte superlim på naboens elbil-lader

 3. Trafikkuhell i Hillevåg

 4. Et enkelt Messenger-spørsmål fra en slektning ble til et mareritt for Rune Nedrebø

 5. Da hun fikk påvist det arvelige genet, fikk hun valget. For henne var det aldri et spørsmål.

 6. Hadia Tajik-erstatter klar for Stortinget – tre kandidater til maktrolle i Rogaland