Sentral vekst er viktigst

AFTENBLADET MENER: Det er rett å prioritere utvikling av sentrale områder i Sandnes og Stavanger.

Publisert: Publisert:

Forus er viktig, men vekst i bysentrum er viktigere. Derfor er planen om moderat vekst i Forus-området fornuftig, mener Aftenbladet. Foto: Jon Ingemundsen

  • Leder
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Rådmennene i Stavanger, Sandnes og Sola, de kommunene som forvalter Forus-området i fellesskap, anbefaler en moderat vekst i den kommende planperioden, som skal strekke seg fram til 2040. I praksis innebærer rådmennenes forslag at det skal legges opp til å etablere mellom 270 og 545 arbeidsplasser i året på Forus i denne perioden, mot gjennomsnittlig 1700 arbeidsplasser per år i perioden fra 1991 til i dag.

Nå arbeider rundt 45.000 mennesker i Forus-området. De fleste har kontorjobber i ulike selskaper i oljå, samt jobber i detaljhandel på steder som Ikea, Tvedt-senteret eller ulike bilforhandlere. Hvis Stavanger-regionen er Norges oljehovedstad, er Forus sentrum i den.

Rådmennene ønsker en utvikling der sentrumsområdene og Forus utvikles parallelt, noe som innebærer at veksten på Forus må dempes noe, ikke stanses. Næringsforeningen i Stavanger-regionen reagerer sterkt på rådmennenes forslag, og advarer politikerne som sitter i styringsgruppa for den nye kommunedelplanen mot å bremse opp for utviklingen av Forus.

Hvis Stavanger-regionen er Norges oljehovedstad, er Forus sentrum i den

Aftenbladet mener at rådmennenes forslag har mange gode sider. Veksttakten i regionen vil trolig bli mer moderat enn den har vært i de 10–15 årene før oljeprisen kollapset. I en slik situasjon er det riktig å også prioritere langsiktig næringsutvikling nærmere sentrumsområdene i Stavanger og Sandnes. Framover bør flere enn i dag bo, jobbe og leve nærmere bysentra, og undersøkelser har vist at mange selskaper ville valgt å etablere seg mer sentralt hvis det bare fantes ledige lokaler og gode kollektivforbindelser.

Avstanden fra Statoils hovedkontor til Ruten midt i Sandnes er omtrent 3700 meter i luftlinje

Næringsforeningen er bekymret for at planforslaget vil innebære en «nedbygging» av Forus som næringsklynge. Denne frykten springer ut av en tro på at hvis virksomheter i samme bransje er lokalisert nær hverandre, gir det fordeler for alle. I den forbindelse er det vanlig å peke på Silicon Valley i California, hvor mange av verdens it-giganter holder hus. Silicon Valley måler om lag 32 kilometer fra nord til sør, noe som omtrent tilsvarer strekningen Mekjarvik–Ålgård. Sånn sett burde det ikke ha så mye å si om en virksomhet ligger på Forus eller i Sandnes sentrum. Avstanden fra Statoils hovedkontor til Ruten midt i Sandnes er omtrent 3700 meter i luftlinje, eller 10–15 minutter på sykkel.

LES OGSÅ:

Publisert:

Les også

  1. Rådmennene anbefaler moderat vekst for Forus

  2. Frykter nedbygging av Forus som næringsområde

  3. Ingen økning i ledige lokaler i sentrum

  1. Ledelse
  2. Forus
  3. Sandnes
  4. Stavanger
  5. Sandnes sentrum