• Juryen i Eirik Jensen-saken, en av de siste i norsk rettshistorie. Når saken kommer opp til fornyet behandling, blir det for meddomsrett. NTB scanpix

Uforståelig forslag fra lagdommere

LEDER: Fagdommeres redsel for lekdommeres innflytelse når nye høyder. Nå krever dommerne i Borgarting lagmannsrett lovendring for å få flere juridiske dommere inn i straffesakene i lagmannsretten.