• Bokaktuelle Tore Renberg har også snakket og sunget seg inn i politikken. Carina Johansen

Et vakkert, mangfoldig protestvalg

LEDER: Det norske flerpartisystemet er både en sjeldenhet og et gode. Blant annet gir dette – og valgordningen – velgerne mulighet til å gi tydelig og full beskjed til de etablerte partiene.