Unødvendig hemmelighold

LEDER: Offentlighet i rettspleien gjelder langt på vei bare det som skjer under hovedforhandling i rettssalen. Det er ikke godt nok.

VGs sjefredaktør Gard Steiro og to medieorganisasjoner har saksøkt Riksadvokaten.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Svært mye av det som skjer i forkant av en straffesak, eller mellom behandling i forskjellige rettsinstanser, er avgjørende for utfallet. Mange saker kommer dessuten aldri til retten, så tilfeldigheter, lekkasjer, vennskap og kjennskap avgjør hva offentligheten får innsyn i. Mens vi i andre deler av forvaltningen har åpenhet som prinsipp, gjelder ikke dette arbeidet til politi og påtalemyndighet i etterforskningsfasen.

I Sverige kan hvem som helst få tilgang til etterforskningsdokumenter når etterforskningen er klar for påtaleavgjørelse.

Den norske tilfeldigheten blir spesielt synlig i store straffesaker, men vil alltid være et særlig problem saker av prinsipiell viktighet. Avisen VG, med støtte fra medieorganisasjonene Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR), har derfor saksøkt selveste Riksadvokaten for å få ut grunnlaget for henleggelsen av en sak mot en høyere polititjenestemann.

VG avdekket i fjor høst det som kunne være en kritikkverdig håndtering av tjenestevåpen blant framtredende forsvars- og politiansatte. Det kom også fram at det var iverksatt etterforskning av tidligere politimester og nestleder for Spesialenheten, Johan Martin Welhaven. Han var mistenkt for brudd på straffelovens bestemmelser om underslag, tjenestefeil og misbruk av stilling, gjennom måten han hadde håndtert noen beslaglagte våpen på.

Saken ble henlagt som «intet straffbart forhold» og VG har forgjeves forsøkt å få tilgang til grunnlaget for denne beslutningen. Bortsett fra selve påtalevedtaket er begjæringene om å få tilgang til dokumentasjonen avslått gang etter gang. Saken ble tatt til retten, men tingretten opprettholdt avgjørelsen og lagmannsretten ville ikke behandle en anke. VG og medieorganisasjonene har derfor anket saken inn for Høyesterett.

De mener det er et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen at det er nektet innsyn. Det vises blant annet til ytringsfrihetsbestemmelsen i konvensjonens artikkel 10 og menneskerettsdomstolens praksis, som fastslår en vid adgang for innbyggerne til å få adgang til offentlig informasjon.

Det er lett å forstå at deler av materialet i en etterforskning må unntas offentlighet. Likevel har vi et unødvendig skille mellom lukketheten i straffesakspleien og åpenhetsprinsippene i myndighetenes øvrige virksomhet. Det er opplagt stor og berettiget interesse fra allmennheten når saker mot ledende tjenestemenn henlegges. Håndteringen av VGs innsynsbegjæringer har hittil ikke gjort annet enn å svekke tillit til politi, påtalemyndighet og nå også rettsvesenet.

Derfor er det viktig for oss alle at VG, NJ og NR tar seg bryet med å anke saken helt til topps.

*Vi gjør oppmerksom på at VGs prosessfullmektig i saken og Stavanger Aftenblads sjefredaktør er brødre.

Publisert: