Ett skritt nærmere

LEDER: Det er gledelig at Norges høyeste påtalemyndighet også vil avkriminalisere bruk av narkotika. La oss håpe at et flertall på Stortinget nå kan få denne viktige endringen vedtatt.

Rusmisbrukere bør behandles av helsevesenet, ikke settes i fengsel. Det er Riksadvokaten enig med rusreform-utvalget i.
  • Leder
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Med sin grundige og drøftende høringsuttalelse har landets øverste påtalemyndighet, Riksadvokaten, forhåpentlig brakt debatten om bruk av ulovlige rusmidler et langt skritt videre. Riksadvokaten er enig i at tiden er inne for å slutte å straffeforfølge personer som bruker ulovlige rusmidler.

Rusreform-utvalget, som ble satt ned av regjeringen Solberg i 2018, fikk i oppdrag å forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Utredningen ble overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet 19. desember 2019.

Stavanger Aftenblad har i flere år støttet tanken bak utvalgets arbeid; nemlig at det er på høy tid å avslutte den såkalte «krigen» mot narkotika. Mer enn 50 år med straffeforfølgelse av rusbrukere har ikke gitt tilstrekkelige resultater, og medført at de som utvikler avhengighet av rusmidler får mer uverdige liv. Aftenbladet har også tidligere støttet arbeidet med regjeringens rusreform på lederplass.

9. juni konkluderte Riksadvokaten med å gi sin støtte til utvalget, og dermed avkriminalisere besittelse av narkotika til eget bruk. Riksadvokatens uttalelse er en grundig drøfting av argumentene for og imot avkriminalisering (som altså ikke er det samme som legalisering), og ender med å konkludere med at tiden er inne.

Avkriminalisering blandes ofte sammen med legalisering, noe som dessverre har bidratt til å avspore en nødvendig og kunnskapsbasert offentlig samtale. Også ledende politikere har bidratt med desinformasjon om hva rusreformen egentlig handler om. Sakens kjerne er at de som har eller får problemer grunnet rusmisbruk, skal behandles av helsevesenet, ikke av fengselsvesenet.

Lovbrudd som vinningskriminalitet og videresalg begått av rusmisbrukere skal selvsagt fortsatt påtales.

Samfunnets holdning til rusmidler og rusbruk (og misbruk) er i høyeste grad et spørsmål som er politisk. Det er dessverre ikke sikkert at Stortingets flertall vil stille seg bak reformen. Men det er grunn til å håpe. Det er på høy tid at folk som får problemer med bruk av rusmidler blir sidestilt med andre som har en sykdom. Det er uverdig at rusmisbrukere skal få den tilleggsbelastningen det er å bli straffeforfulgt.

Mer enn 50 år med straffeforfølgelse av rusbrukere har ikke gitt tilstrekkelige resultater, og medført at de som utvikler avhengighet av rusmidler får mer uverdige liv
Publisert: