Dårlig forslag, Høyre

AFTENBLADET MENER: Vi skulle ønske Høyre viste større omsorg for fri ferdsel og sårbar natur, enn for rikfolks bryderi med ulovlige bygg i strandsonen.

Fra Strand kommunes arbeid med å kartlegge ulovlige gjerder i 2016. Her ved Miljøvernleder Geir Tjeltveit og Svanhild H. Gbada
 • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:

Høyre vil gi amnesti for dem som for lenge nok siden tok seg ulovlig til rette og bygget i strandsonen. Lovverket i Norge har siden 1965 definert strandsonen til å gå 100 meter inn på land. Her skal det være fri ferdsel – det er allemannsretten som gjelder, alle skal kunne bruke naturen. Minst like viktig er det at loven løfter blikket og omtanken for artsmangfoldet i den samme naturen. Ingen har som vår generasjon tatt seg til rette på bekostning av andre arter, uten særlig omtanke eller forståelse for sammenhengen artene står i, så snart de står opp mot en kommunes mulighet for vekst.

I en rapport fra Sivilombudsmannen i 2021 går det fram at hele 85 prosent av søknadene om dispensasjon fra loven blir godkjent. Det tyder neppe på at vi trenger å gjøre det enda lettere.

Solberg-regjeringen lempet likevel litt på reglene her, for å gjøre det lettere å bygge i grisgrendte strøk, der nedbygging til ulempe for fri ferdsel og natur ikke er det største problemet. Men fremdeles skulle statsforvalteren kunne overprøve hva kommunene lempet på og tillot, for å ta vare på de nasjonale hensynene til naturarven vår.

Senterpartiets kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik har nylig luftet tanken om å lempe enda mer på vernereglene, som et ledd i å skape levende distrikter.

I fortsettelsen av dette, rekker Høyre ut en hjelpende hånd til de som sitter med eiendommer i strandsonen med ulovlige brygger, naust eller tilbygg fra langt tilbake. De foreslår at man skal la gamle ulovligheter ligge, og gamle ulovlige brygger, naust, eller tilbygg få stå.

De får støtte i et innlegg i Bergens Tidende fra tre advokater, som viser til at kommunene selv ofte mangler dokumentasjon for om bygg er lovlige eller ikke, når man går langt tilbake i tid, og mener det gjør likebehandling vanskelig, og kommunenes ressursbruk på dette urimelig.

Men det er likevel et dårlig og umusikalsk forslag fra Høyre. Urett blir ikke mer rett selv om den har fått gjelde i lang tid. Den gjør det heller ikke mindre fristende å bygge nye brygger og sperre andre ute.

Det går an å forstå Gjelsviks ønske om å gjøre det lettere for distriktene å trekke unge hjem. Men selv i det forslaget må statsforvalteren kunne overprøve kommunene. Den omfattende nedbyggingen av matjord i Norge skulle være god nok grunn til å forstå at kommunene ikke alltid ser stort og prinsipielt på hva som bør veie tyngst når noen søker om noe lokalpolitikerne tror kan føre til vekst.

Høyres forslag om amnesti for ulovlige bygg i strandsonen vil bli oppfattet som et amnesti for privilegerte.

Dit bør ikke Høyre gå.

Les også

 1. Mer makt til kom­munene er ikke svaret i strand­sonen

 2. En påminning om å holde oppe vår egen matproduksjon

Publisert:
 1. Strandsone
 2. Høyre
 3. Naturvern
 4. Politikk

Mest lest akkurat nå

 1. Hommersåk samles i sorg – igjen

 2. Marte (19) og Tor Martin (19) omkom i MC-ulykken i Gjesdal: – Dette er ufattelig og grusomt

 3. Det trengs et forbud mot bruk av robot­klippere om natten og strenge reguler­inger for bruk om dagen

 4. Da han såg det gamle bildet, forstod Espen at ryktet om beste­foreldra si hytte på Høle var sant

 5. Ledere i app-sel­skap måtte gå etter varsler­sak

 6. Tea Egenæs elsker 60-talls­huset i Stav­anger: – Alt tre­verket gir den gode atmos­færen og sær­preget