Total systemsvikt

LEDER: Nav-skandalen gikk fra vondt til verre da granskningsrapporten ble framlagt tirsdag. EN uforbeholden unnskyldning er ikke nok. Ofrene fortjener også en økonomisk oppreisning.

Granskningsutvalgets leder Finn Arnesen (til høyre) overrakte sin rapport til statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Oslo tirsdag. Rapporten er knusende for Nav og departementet Røe Isaksen leder.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

«Saken illustrerer hvordan det kan gå når de institusjonene som skal sikre at offentlige myndigheter ikke øver urett mot den enkelte, ikke har de ressursmessige forutsetningene for å gjøre dette, ikke er faglig oppdatert og heller ikke reagerer eller kommuniserer på adekvat måte».

Slik sammenfatter det regjeringsoppnevnte utvalget som har gransket Nav-skandalen sine funn, etter at det i fjor ble kjent at Nav i en årrekke har anmeldt folk for trygdesvindel på feilaktig grunnlag.

En feiltolkning av EØS-regelverket førte til at folk ble uskyldig dømt for trygdesvindel. Feilen har rammet de som har gått på arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller pleiepenger og reist til andre EØS-land. NAV har forklart at feiltolkningen oppsto ved innføringen av nye EØS-regler i 2012, men feiltolkningen kan ifølge overvåkingsorganet ESA strekke seg tilbake til 1994.

Granskingsutvalget er uenige om betydningen av perioden før 2012, og et mindretall vil strekke feiltolkningen helt tilbake til 1994.

Utvalget, ledet av juristen Finn Arnesen, er ikke nådig i sin beskrivelse av norske myndigheter: «Fravær av kritisk tenkning, god organisering, og opptreden i samsvar med det ansvar de ulike organer har, har medført at EØS-rettens betydning har befunnet seg i blindsonen til nær sagt alle involverte. Resultatet er at enkeltmennesker urettmessig har fått stanset ytelser, fått krav om tilbakebetaling av trygd, blitt stemplet som trygdemisbrukere, og også blitt idømt fengselsstraff på feilaktig grunnlag», heter det i rapporten.

Allerede samme dag som rapporten ble overlevert, kom regjeringen med en uforbeholden unnskyldning til dem som har blitt berørt av skandalen. Det skulle da også bare mangle.

Hvis arbeids- og og sosialminister Anniken Hauglie (H) ikke hadde blitt skiftet ut i januar, ville hun ha måttet gå av. Nåværende statsråd Torbjørn Røe Isaksen er trolig politisk immun, siden han har arvet skandalen fra sin forgjenger. Men i en annen parlamentarisk situasjon ville alt også ha ligget til rette for et mistillitsforslag mot Erna Solbergs regjering.

Når et slikt eventuelt forslag neppe vil få flertall i dag, skyldes det først og fremst at opposisjonen ikke ser seg tjent med et skifte.

Ofrene for skandalen bør, i tillegg til den uforbeholdne unnskyldningen fra Erna Solberg, også ha krav på økonomisk oppreisning for det de har blitt utsatt for. Rapporten gir dem det grunnlaget de behøver for å rette slike krav mot det offentlige.

Enkeltmennesker har urettmessig fått stanset ytelser, fått krav om tilbakebetaling av trygd, blitt stemplet som trygdemisbrukere, og også blitt idømt fengselsstraff på feilaktig grunnlag
Publisert: