Borgli bør moderere seg

LEDER: Konspirasjonsteorier har ingen plass i det politiske ordskiftet, selv når temperaturen er høy og mye står på spill.

Har «noen» rottet seg sammen mot ferja over Høgsfjorden? Slike påstander forgifter det politiske ordskiftet når de framsettes uten noen form for belegg, mener Aftenbladet.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

«Regionale krefter» sto bak og trakk i trådene da kommunegrensene ble justert slik at Preikestolen-området ble overført fra Forsand til Strand kommune. Og grunnen til at Ryfast fortsatt ikke har startet innkreving av bompenger, er at «noen» bruker enorme offentlige midler på å ta knekken på det private ferjesambandet over Høgsfjorden.

Dette er blant påstandene som er framsatt fra den øverste politiske ledelsen i Sandnes kommune. Ordfører Stanley Wirak (Ap) og varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) har begge gitt sine bidrag, men med Borgli som den mest aktive og synlige i debatten.

Problemet med begge påstandene er at de blir framsatt uten noen form for belegg eller sannsynliggjøring fra verken Wiraks eller Borglis side. Da er det nærliggende å anta at uttalelsene først og fremst er ment å være et bidrag til å sementere en forestilling blant velgerne i Sandnes om at Stavanger, «regionale krefter» eller Samferdselsdepartementet utgjør en ytre fiende som må bekjempes.

La det ikke være tvil om at det er alvorlige beskyldninger som blir framsatt. Skulle det stemme at «regionale krefter» har trukket i trådene i kulissene for å ta Preikestolen fra Nye Sandnes, eller at man i det skjulte har lagt en plan for å knekke den private ferjedriften over Høgsfjorden, innebærer det at en lang rekke folkevalgte og byråkrater har gått sammen om å lyve om sine egentlige hensikter.

Det betyr at det er en bløff at bompengene i Ryfast ikke kan settes i drift på grunn av at spanske teknikere ikke kommer seg inn i landet. Tror Borgli virkelig at det er slik det henger sammen?

Det er et av de eldste triksene i den populistiske oppskriftsboka, dette. En ytre fiende, en «elite» som man kan skylde på når ikke alt går slik man håper – eller man har lovet velgerne. Nye Sandnes, altså sammenslåingen mellom Sandnes og Forsand, er trolig den merkeligste kommunen som har oppstått i kjølvannet av Solberg-regjeringens reform. Den er nemlig avhengig av et privat ferjesamband for å kunne fungere.

Dette var noe politikerne i de to kommunene var fullstendig klar over da fusjonen ble avtalt. De samme politikerne var også fullstendig klar over at forutsetningen for at Stortinget ga grønt lys for prosjektet til nesten 12 milliarder kroner, var at ferjesambandene skulle avvikles.

Privat ferjedrift er nettopp det. Privat. Det er ganske forvirrende å høre en folkevalgt for Fremskrittspartiet ivre for bompenger i Ryfast og statlig nødhjelp til en privat ferje, men nå er det altså der vi er.

En ytre fiende, en «elite» som man kan skylde på når ikke alt går slik man håper – eller man har lovet velgerne
Publisert: