Tvang mot de svakeste

LEDER: Tvang er en nødvendig del av den psykiske helsetjenesten, og det finnes ingen lettvinte svar på hva som er forsvarlig. Tvang mot mindreårige er et særlig delikat område.

Skjermingsenheten på Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk på SUS har fått en nødvendig ansiktsløftning etter hard kritikk fra Sivilombudsmannen.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Ungdommene burde ikke trives for godt, sa ansatte. Og ved uanmeldt tilsyn fant inspektørene rom som minnet mest om glattceller.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus (Bupa) gjør en viktig – og uhyre krevende – jobb. De aller mest sårbare pasientene er dem som verken kan beskytte seg selv eller er gamle nok til å tale sin egen sak slik voksne kan.

Det skal aldri være lettvint å bruke tvang. Og man skal aldri bruke tvang fordi det er lettvint.

Det er hevet over tvil at det i enkelte tilfeller er nødvendig med bruk av tvang, også mot mindreårige. Pasienten kan være til fare for seg selv eller andre. Det oppstår jevnlig situasjoner der det å ikke bruke tvang vil være et større overgrep enn tvangsbruken. Det kan stå om liv og helse.

Men fordi tvang, særlig mot mindreårige, er et så betydelig og alvorlig inngrep, skal den også være godt faglig begrunnet og så lite omfattende som mulig. Det skal aldri være lettvint å bruke tvang. Og man skal aldri bruke tvang fordi det er lettvint.

Sivilombudsmannens rapport fra Bupa, som først ble publisert for to uker siden, har vakt oppsikt. Ikke minst fordi den målbærer en kraftig kritikk av praksisen ved Bupa, og påpeker at institusjonen har fått kritikk for praksisen i flere år, uten å ta nødvendige grep for å ordne opp. Uttrykket «uakseptabelt», er usedvanlig sterk kost fra Sivilombudsmannen.

Rommene som har blitt brukt til å isolere og skjerme utagerende pasienter har vært utstyrt – eller rettere sagt ikke utstyrt – på en måte som harmonerer dårlig med at vi snakker om mindreårige pasienter. Nakne, sterile og med minimal utsikt, og hvor pasienter i noen tilfeller har tilbrakt flere uker i strekk.

Det er bra at ledelsen ved Bupa nå tar selvkritikk og allerede har gjennomført endringer i møblering og rutiner for tvangsbruken. Og det er rosverdig at klinikksjef Lars Conrad Moe sier at det er pinlig at det har tatt så lang tid å bringe forholdene i orden.

Vi er fullt på det rene med at psykisk helsevern for mindreårige er et særlig krevende felt. Og vi er fullt på det rene med at en manisk og utagerende 16-åring kan utgjøre en minst like stor sikkerhetsrisiko som en myndig pasient. Det har vi dessverre sett tragiske eksempler på de siste årene.

Derfor vil Aftenbladet ikke ta til orde for et generelt «forbud» mot tvang, heller ikke mot mindreårige. Det vi derimot vil ta sterkt til orde for, er et tilsynsregime og et regelverk som er bygget opp med ett mål for øye: Å ivareta rettssikkerhet og verdighet for dem som trenger det aller mest. Det vet vi at de ansatte ved Bupa også ønsker.

Publisert: