• Færre passeringer og mindre betaling enn forutsatt skaper inntektsutfordringer for Bymiljøpakken. Denne bomstasjonen er plassert ved lufthavnen på Sola. Jarle Aasland

Urovekkende inntektssvikt for bomringen

LEDER: Inntektssvikten for de nye bomringene på Nord-Jæren er dramatisk. Spørsmålet er hvor lenge det kan gå før planlagte prosjekter skrinlegges.