Urovekkende inntektssvikt for bomringen

LEDER: Inntektssvikten for de nye bomringene på Nord-Jæren er dramatisk. Spørsmålet er hvor lenge det kan gå før planlagte prosjekter skrinlegges.

Publisert:

Færre passeringer og mindre betaling enn forutsatt skaper inntektsutfordringer for Bymiljøpakken. Denne bomstasjonen er plassert ved lufthavnen på Sola. Foto: Jarle Aasland

Leder

Bymiljøpakken, som ligger til grunn for bompengesystemet, har mange mål. Den skal blant annet finansiere en rekke vei-, sykkel og kollektivprosjekter, samtidig som prisingen skal være så høy at trafikkveksten stoppes. Folk skal stimuleres til å velge bort bilen, samtidig som bilkjøring skal betale for gildet.

Det ble gjort beregninger på forhånd, men det er selvsagt urovekkende at inntektene i bomringen de første åtte månedene ligger 506 millioner kroner bak skjema, som Aftenbladet skrev tidligere i uken. Det blir mange meter sykkelvei for en halv milliard kroner.

At bomringen skulle slite med startproblemer, var ventet. Hærværk mot bomstasjoner var det derimot ikke mulig å legge inn i planene. At det ikke var mulig å kreve inn rushtidsavgift før i slutten av mars i år, var en større smell. I tillegg har andelen elbiler som passerer gratis vært større enn forventet og det var heller ikke tatt høyde for en stabil mengde gratispasseringer for utrykningskjøretøyer, kollektivtrafikk og funksjonshemmede.

Les også

Slutt på gratispasseringer for alle gjennom hærverk-rammede bomstasjoner

Les også

Bom-sabotør til Aftenbladet: - Meningen var å ødelegge samtlige 38 bommer på én natt

Dessuten har langt flere bilister enn antatt lært seg timesregelen, som innebærer at det bare skal betales for den første passeringen i løpet av en time. Dette kan forsterke seg. For tirsdag skrev Aftenbladet at åpningen av Ryfast kan påføre Bymiljøpakken ytterligere inntektstap. Hundvågtunnelen i Ryfast-sambandet skal ha felles timesregel med Bymiljøpakken og Ryfast-prosjektet skal kompenseres for det inntektstapet dette medfører.

Inntektssvikten er med andre ord illevarslende, samtidig som målene om trafikkreduksjon hittil er nådd med god margin. Prognosene sa gjennomsnittlig 218 500 passeringer i døgnet. Hittil har gjennomsnittet vært på 209 650 i døgnet.

Vi tror likevel det er for tidlig å konkludere, både når det gjelder inntekts- og trafikkutvikling. Erfaring fra andre steder viser at det tar litt tid før trafikkbildet stabiliserer seg og at inntektene dermed blir mer forutsigbare.

Det betyr ikke at vi skal lukke øynene, holde oss for ørene og håpe at alt blir bra. Derfor er det viktig at Bymiljøpakken arbeider med alternativer og kuttforslag, blant annet de som ligger i kompromissforslaget styringsgruppen fikk på bordet fra randaberg- og sandnesordførerne i april. Stanley Wirak (Ap) gjentok punktene i et debattinnlegg i Aftenbladet torsdag, blant annet betaling for elbiler, gjennomgang av alle delprosjekter og forsøk på å finne billigere løsninger for Bussveien.

Les også

Har kuttet over 4 milliarder i Bymiljøpakken

Publisert: