• Fastleger over hele landet er bekymret for lav rekruttering til yrket. De mener forklaring er stadig flere arbeidsoppgaver, blant annet som følge av Samhandlingsreformen. Jan Inge Haga
    Galleri

Fastleger i opprør

Helseministeren må ta på alvor bekymringene om lav rekruttering til fastlegeyrket.