• Rådmann Per Kristian Vareide orienterer om budsjettforslaget for Stavanger. Kristian Jacobsen

Budsjett for innsikt og omstilling

LEDER: Stavangers inntekter stagnerer mens utgiftene vokser videre