Budsjett for innsikt og omstilling

LEDER: Stavangers inntekter stagnerer mens utgiftene vokser videre

Rådmann Per Kristian Vareide orienterer om budsjettforslaget for Stavanger.
  • Leder
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Oppgavene vokser for Stavanger kommune. Det samme kan vi ikke si om inntektene. Budsjettforslaget fra rådmannen inneholder formaninger om store økonomiske utfordringer, og behov for effektivitet og omorganisering. Det betyr i realiteten nedskjæringer.

Noe av dette møtes med økt egenbetaling og en liten justering i eiendomsskatten. Men dette er ikke nok til å dekke inn merkostnadene som følger naturlig ved en videreføring av dagens virksomhet.

Forskning

Rådmannen tar til orde for å møte situasjonen offensivt. Effektivisering i organisering av tjenestene i kombinasjon med økt bruk av velferdsteknologi foreslås. I tillegg skal forskning knyttet til brukernes reelle behov kartlegges, og framtidig innsats innrettes etter dette. Her kan Stavanger bli landsledende, ifølge rådmannens presentasjon. Beløpet som foreslås avsatt til forskning er samlet på 10 millioner kroner, og bakgrunnen er Aftenbladets reportasjer om behovene for oppfølging knyttet til personer med rus- og psykiske problemer.

Politikerne må være på vakt og unngå at en offensiv tilnærming verbalt, dekker over at innsatsen er for liten

Tanken er god fordi behovet for kunnskap på området er stort og voksende. Men politikerne må være på vakt mot at en offensiv tilnærming verbalt, kan tildekke det faktum at innsatsen i realiteten er altfor liten.

Tidlig innsats

Skole, oppvekst, helse, eldreomsorg er andre felt med voksende utfordringer. Stavangers økonomi er fortsatt sterkt avhengig av oljeprisen, slik også nasjonens økonomi er det. På denne bakgrunn er de foreslåtte nedskjæringene noe mindre enn man kunne fryktet.

Kommunesektoren skal også møte det statlige kravet om mer tidlig innsats i barnehage og skole. Presset på kommunene er med andre ord voksende - både fra staten og fra store brukergrupper lokalt.

I den grad rådmannen har tatt politiske hensyn må det være at han ønsker et bredest mulig flertall bak det endelige vedtaket. De første kommentarene tyder på at han kan lykkes.

Den politiske behandlingen vil neppe føre til store endringer, men det kan være viktig å se ekstra på muligheten for å redusere kuttene som rammer skole og sykehjem. Teknologi og omorganisering kan aldri erstatte fullt ut effekten av omsorgsfulle og kunnskapsrike ansatte i disse yrkene.

Publisert: