Eldreomsorgens utfordringer

AFTENBLADET MENER: At det er vanskelig å tjene penger på sykehjemsdrift, er den klareste lærdommen fra Investigate Europes artikkelserie i Aftenbladet. Men oppsiktsvekkende er det ikke.

Boganes sykehjem i Stavanger har vært driftet av tre ulike kommersielle aktører, før kommunen tok overdriften igjen. På bildet beboer Gøsta Arthur Berntson og pleier Synne Styve.
 • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:

På et sykehjem er selvsagt den største delen av driftsutgiftene knyttet til de ansatte. I Norge utgjorde lønnskostnadene omtrent 84 prosent av driftsutgiftene til de kommersielle aktørene i 2017.

Like selvsagt er de ansatte sykehjemmenes desidert viktigste verdi. At de får gjort jobben sin på en skikkelig måte og med skikkelig lønn, er selvsagt avgjørende for om sykehjemmet blir en god plass å være.

Vi har rundt 900 sykehjem her i landet. I 2015 var 25 av dem driftet av kommersielle selskaper, nå er tallet nede i fem. Resten er enten tatt tilbake til kommunal drift, eller overført til ideelle organisasjoner.

Mye av grunnen til dette er rent politisk – i mange kommuner vant de rød-grønne valget i 2019, og ønsket ikke videre kommersiell drift. Politisk står striden om det er riktig at noen skal kunne ta ut overskudd av en slik velferdstjeneste, som jo er finansiert av offentlige penger.

Likevel, det er ikke dermed sagt at kommersielle aktører i seg selv driver dårligere enn offentlige.

Boganes sykehjem i Stavanger har vært driftet av tre ulike kommersielle aktører, før kommunen tok driften tilbake. Tidligere ansatte holder fram Aleris som en eksemplarisk arbeidsgiver, som verdsatte teamarbeid og støttet opp under kvalitetsarbeidet som ble gjort.

Da selskapet Attendo overtok, sluttet ni av de ansatte. Attendo fikk dårligere økonomiske rammer fra kommunen enn forgjengeren, og mer detaljerte krav.

Les også

Norge er annerledeslandet innen eldreomsorgen

Stavanger kommune sparte heller ikke penger på å sette ut driften av Boganes.

En fersk rapport fra Helsedirektoratet viser at forsømmelser i «medisinsk behandling, ernæring, hydrering, hygiene, klær eller andre grunnleggende aktiviteter i det daglige», er oppsiktsvekkende vanlig i norske sykehjem – som i all hovedsak er drevet at norske kommuner og ideelle organisasjoner. For å forebygge omsorgssvikt, må det være nok ansatte på hver vakt, høy andel kvalifisert personale – og planer for sykefravær som unngår underbemanning, ifølge rapporten.

Bemanningen på norske sykehjem synes altså å være skåret inn til beinet, uavhengig av hvem som drifter.

Artiklene fra Investigate Europe viser først og fremst hvor vanskelig det er å tjene penger på sykehjemsdrift. Det kan likevel være gode grunner til å la ulike aktører drifte dette sårbare feltet. Men å tjene penger på det, er ikke blant dem.

Les også

 1. Kommersielle krefter slåss om Europas eldre

 2. Boganes sykehjem i Stavanger hadde ett tilsyn i løpet av 14 års konkurranseutsatt drift

Publisert:
 1. Sykehjem
 2. Stavanger
 3. Eldreomsorg
 4. Helsedirektoratet

Mest lest akkurat nå

 1. Lagde sine første donuts hjemme i karantene. Det har blitt million­butikk

 2. Nå stenger de Gamlingen igjen: – Veldig kjedelig

 3. Slik fikk Lars Berland helikopteret sitt hjem fra Guate­mala til Strandgata

 4. Politiet tror motor­sykkelen kjørte i bilen bak­fra

 5. Hun kan bli Stavangers neste ordfører: – Blir særlig viktig å prioritere de midlene vi har til rådig­het

 6. Alle fikk korona­penger. Alle gikk med over­skudd. Bare én betalte tilbake