• Målet er at det ikke skal kjøre flere biler på veiene på Nord-Jæren i 2030 enn i dag. Men samtidig er det lagt inn at ekstra trafikk vil komme fra Ryfast og Rogfast. Kristian Jacobsen

Ryfast, Rogfast og nullvekstmål henger ikke sammen

LEDER: Har Stortinget gitt lokale politikere en umulig oppgave?