• FORTVILET: Bareier Vallos Tseulimas sier måten nordmenn oppfører seg på Kos har endret seg drastisk de siste par årene. Paul S. Amundsen

Over alle støvleskaft

LEDER: Russetiden skal ikke vare i årevis, og den skal helst ikke få følger for andre eller langt inn i voksenlivet.