• Planene om automatisk strekningsmåling i den undersjøiske Ryfylketunnelen er lagt på is. Aftenbladet støtter avgjørelsen. Pål Christensen

Ja til trafikkultur, nei til gjennomsnittsmåling

LEDER: Går det an å være for trafikksikkerhet og mot gjennomsnittsmålinger? Ja, i høyeste grad. Derfor er det riktig å droppe automatiske gjennomsnittsmålinger av fart i Ryfast-tunnelene.