En ventet seier for staten

AFTENBLADET MENER: Det er ikke domstolene som skal vedta en styrt avvikling av olje- og gassnæringen. Det var et tydelig budskap fra Høyesterett da de konkluderte med at grunnlovens miljøparagraf ikke kan brukes slik miljøorganisasjonene ville.

Staten brøt ikke miljøparagraf 112 ved å tildele 10 nye lisenser i Barentshavet, konkluderte Høyesterett. Foto: Jon Ingemundsen

 • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:

Det var i 2016 at Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte den norske staten. Det skjedde etter åpningen av nye områder for oljeleting i Barentshavet sørøst i 2013 og den påfølgende konsesjonsrunden.

Miljøorganisasjonene mente myndighetene brøt Grunnlovens miljøparagraf 112 ved å tildele 10 nye lisenser.

Staten vant fram både i tingretten og lagmannsretten. Og nå har også Høyesterett tatt stilling til gyldigheten av disse utvinningstillatelsene. Både om de er i strid med miljøparagrafen, og om åpningen av Barentshavet sørøst i 2013 var for dårlig utredet.

Les også

Et søksmål for klimarettferdighet

Les også

Klimasøksmålet ankes videre til Høyesterett

Sikkerhetsventil

Høyesterett mener grunnlovens miljøparagraf ikke kan brukes slik miljøorganisasjonene ville, sa dommer Høgetveit Berg, da han leste opp dommen.

Konklusjonen er at paragraf 112 bare kan brukes i saker lovgiverne ikke har tatt stilling til. Og at den derfor må oppfattes som en sikkerhetsventil som kan brukes hvis Stortinget grovt har tilsidesatt pliktene sine. Og det har ikke skjedd i denne saken, der en rekke andre tiltak og lover sørger for ivaretakelse av klima og miljø.

Miljøvernorganisasjonene hadde knyttet stort håp til et klimasøksmål fra en gruppe portugisiske ungdommer som den Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) nå vurderer om den skal behandle. Og en nederlandsk dom som bygget på to artikler i det felleseuropeiske lovverket EMK.

Høyesterett mente at EMK ikke er brutt i saken mot den norske staten, at den nederlandske dommen ikke kan sammenlignes med paragraf 112, samt at det ikke er noen direkte sammenheng mellom klimaendringer og tap av liv i Norge.

Flertallet mente at det heller ikke er gjort saksbehandlingsfeil, hverken på økonomi eller manglende utredning av klimagassutslipp, som har betydning for vedtaket om de 10 oljelisensene.

Les også

FN-ekspert ber Norge slutte å lete etter mer olje

Les også

«Klimasøksmål» brukes som et nytt våpen i klimakampen

Ikke oppsiktsvekkende

Det er ikke oppsiktvekkende at Høyesterett konkluderte slik de gjorde. Dersom de skulle gitt miljøorganisasjonene medhold, ville dette i praksis ha betydd en styrt utfasing av olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. Det hadde vært oppsiktsvekkende, for en slik beslutning med så vidrekkende konsekvenser for det norske samfunnet vil de folkevalgte måtte ta.

Det handler om at slike politiske beslutninger skal vedtas i Stortinget og om å bevare det politiske handlingsrommet. Denne dommen i Høyesterett er klar og tydelig på det.

Publisert:
 1. Klima
 2. Høyesterett
 3. Barentshavet
 4. Klima og miljø
 5. Greenpeace

Mest lest akkurat nå

 1. Over natten ble denne grusbanen til en perfekt isflate. Hvem som har laget den er et mysterium

 2. Folkehelse­instituttet bommet kraftig på smitte­tall i julen

 3. Ber folk slutte med «smitte-shaming»: - Gapestokken ble faktisk avskaffet for mange år siden i Norge

 4. Havarert traktor skapte lange køer i Brekko

 5. Brann i lager­bygning i Dusavik

 6. Sola vurderer å trekke seg fra lokalt sam­arbeid hvis skjenke­stoppen videre­føres lokalt