En komplett skandale i Sirdal

AFTENBLADET MENER: Sirdal kommunes behandling av en gravid kvinne er en komplett og helt uforståelig skandale. Saken må få både økonomiske og personalmessige konsekvenser.

Lars Enok Wang og kjæresten har blitt foreldre til en sunn og frisk gutt. Paret har blitt utsatt for flere lovbrudd fra Sirdal kommune og fra kommunelegen.
  • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:

16 måneder etter at Statens helsetilsyn ble varslet om saken, er konklusjonen klar: Sirdal kommune har brutt helse- og omsorgstjenesteloven på fire punkter. Kommunelegen har brutt helsepersonelloven på to punkter.

Når kommunen i tillegg ikke later til å ha etablert nye rutiner for å lære av denne tragiske saken, er det all grunn for Helsetilsynet til å fortsette å følge opp.

Bakgrunnen er at en gravid kvinne i fjor vår ble forsøkt innlagt med tvang, fordi hun ifølge kommunelegen var avhengig av alkohol. Kvinnen, som var på besøk hos sin kjæreste i Sirdal, trodde at hun kunne være gravid og ønsket å få dette undersøkt. Hun opplyste også at hun i en kort og tilbakelagt periode hadde hatt et høyt alkoholforbruk på grunn av en traumatisk hendelse på jobb i hjemlandet. Dermed slo legen alarm og bestilte en test for å finne ut om kvinnen var avhengig av alkohol.

Legen feiltolket prøvesvarene. I realiteten var kvinnen på det nærmeste avholdende. Tross faglige innvendinger og protester sto kommunen på sitt og ville tvangsinnlegge kvinnen for avrusing av hensyn til fosterets helse. Kvinnen, som er britisk statsborger, dro hjem til Skottland og fødte i november 2020 en sunn og frisk sønn.

Konklusjonen til Helsetilsynet innebærer en formell advarsel til kommunelegen, som for tiden er i permisjon, og til kommunens administrasjon. Legen har brutt helsepersonelloven på to punkter, både kravet om «omsorgsfull hjelp» og informasjonsplikten overfor pasienten. Legen får dermed en formell advarsel. Dette vedtaket kan påklages.

For Sirdal kommunes del innebærer Helsetilsynets vedtak at kommunen har brutt sin plikt til å tilby og yte tjenester i tråd med helse- og omsorgstjenesteloven om krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet og om informasjonsplikt.

Paret har med andre ord blitt utsatt for et massivt overgrep, uten at verken kommunelegen eller kommunen så langt har villet beklage. Dette er selvsagt helt uakseptabelt.

Gjennom sin advokat har paret varslet et økonomisk erstatningskrav. Helsetilsynets knusende vedtak gjør det åpenbart at de vil ha en god sak.

Det aller første som nå bør skje, er at Sirdal kommune og kommunelegen gir paret en uforbeholden unnskyldning. Og deretter at kommunen demonstrerer at de har forstått alvoret i saken ved å foreta en full og åpen gjennomgang av sine rutiner og kvalitetssystemer for å unngå at noe liknende skal ramme andre. Bare slik kan tilliten gjenopprettes.

Paret har blitt utsatt for et massivt overgrep, uten at verken kommunelegen eller kommunen så langt har villet beklage

Les også

  1. Sirdal-saken: Kommunen brøt loven da de ville tvangsinnlegge gravid kvinne

Publisert:
  1. Statens helsetilsyn
  2. Sirdal

Mest lest akkurat nå

  1. Ventetid på inntil ett år på SUS: – Fører til stor frustrasjon

  2. Arild Østbø med klar beskjed etter ny praktkamp: - Jeg har fortalt at jeg vil stå

  3. Oversvømmelser og store vannmengder langs E39

  4. Gjør du også disse lysfeilene? Så mye kan det koste deg i bot

  5. Blandet mottakelse for «Nordsjøen» – fra treere til «en oppvisning»

  6. Oilers snudde kampen mot erkerivalen: - Vi fikk høre det i pausen