Et stort ansvar

AFTENBLADET MENER: Det grønne skiftet kommer til å kreve store utbygginger av kraftnettet. Da er det ekstra viktig at prosessene er åpne og ryddige.

Statnett har planer om å forlate dagens Stølaheia transformatorstasjon og bygge helt ny trafo i skogen mot vest. Selvåg Gartneri ligger i utkanten av skogsområdet som kalles Tingbøskogen. Lenger opp i venstre bildekant ser man dagens transformatorstasjon Stølaheia og Store Stokkavatn.
 • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:

Mandag skrev Aftenbladet om Statsnetts planer om å bygge en ny, gigantisk transformatorstasjon på Krossberg i Stavanger. Fylkesrådmannen nærmest slakter saksutredningen som er gjort.

Også Stavanger kommune har protestert mot planene, med begrunnelsen at alternativene er for dårlig utredet. Tingbøskogen vil nærmest bli utradert dersom denne trafostasjonen blir bygget.
En samlet vurdering av både prissatte og ikke prissatte konsekvenser må gjøres før endelig plassering velges, ifølge fylkesrådmann Inge Smith Dokken og plan-, miljø- og samfunnssjef Christine Haver.

Det er tre alternative plasseringer de mener fylkesutvalget må be NVE utrede: Ved Store Stokkavatn, rett sør for boligfeltet på Friheim, i sjøkanten på vestsiden av Møllebukta og på et høydedrag like ved Krossberg-alternativet.

Les også

Alle de nye elbilene kan sprenge strømnettet, hvis det ikke tas grep

Strømkapasitet

Grunnen til at det trengs en ny trafostasjon er at det er behov for betydelig økning av strømkapasiteten og forbedring av forsyningssikkerheten på Nord-Jæren.

Statnett har også planer om en ny sentralnettledning mellom transformatorstasjonene Fagrafjell og Bærheim. Sammen med Lyse Elnett har de i tillegg søkt om konsesjon for et koblingsanlegg mot regionalnettet, kabelforbindelser fra Krossberg til Stølaheia og nye transformatorer i Stølaheia.

I forbindelse med transformatorstasjonen på Krossberg vil det bli behov for rundt 700 meter ny ledning og tre master inn mot stasjonen.

Statnett planlegger også en ny sentralnettledning mellom Fagrafjell transformatorstasjon, på grensen mellom Time og Sandnes, og Bærheim transformatorstasjon i Sandnes.

Denne nye sentralnettledningen har to foreslåtte alternative traseer, der den lengste er rundt 18 kilometer lang. Totalt er fem mulige traseer vurdert, og det vil kunne berøre områder i kommunene Time, Klepp, Sandnes og Sola.

Les også

Frykter at strøm­kabel skal ødelegge idyllen i Vagle­skogen

Det grønne skiftet

Med mer elektrifisering av samfunnet, er trafostasjonen på Krossberg altså bare en av flere store utbygginger vi kan vente oss her i distriktet framover. Dette er kostnaden vi må betale for det grønne skiftet. Og for at vi skal løse problemene med flaskehalsene i strømnettet.

Samtidig hviler det også et stort ansvar på utbyggerne, på både Statnett og Lyse Elnett. Det er derfor utrolig viktig at prosessene er åpne og ryddige, og at folk er godt informert om hva som kommer.

God informasjon og grundige utredninger er det minste innbyggerne må kunne forlange.

Les også

 1. Det har festet seg en idé om at det finnes strøm til alt, men det er ikke virkeligheten. Da må vi velge vekk noe

 2. Vil ha svar om Stat­krafts strøm­speku­lasjon

Publisert:
 1. Elektrifisering
 2. Strømforsyning
 3. Utbygging
 4. Statnett
 5. Lyse

Mest lest akkurat nå

 1. Fant kalv ved garasjen

 2. Regjeringskvartalet får ekstramidler, Nye SUS må vente

 3. Camilla stygt skada under handballkamp i Storhallen: – Dei tribunane skulle aldri ha stått der

 4. Viking-talent tatt ut på landslaget

 5. Akutt matmangel er akkurat nå den største trusselen mot verdensfreden. I høst kan nesten to milliarder være rammet

 6. Ingebrigtsen-brørne ekstra spente før sesongstart: – Har veldig høge forhåpningar for sesongen