Er verktøykassa tom, Støre?

AFTENBLADET MENER: Krisen i kraftmarkedet bør bekymre selv de mest ihuga liberalistene blant oss. For det er noe veldig galt når Norge kan måtte innføre rasjonering av strøm.

Fyllingsgraden i Norges vannkraftmagasiner er svært lav. Likevel fortsetter eksporten. Denne situasjonen kaller på politisk handling.
  • Aftenbladet
Publisert: Publisert:

Meldingen fra Statnett til kraftprodusentene som ble sendt ut 24. mai var et forvarsel om hva som kan komme til vinteren. Norge, som produserer enorme mengder fornybar kraft fra sine vannkraftanlegg, kan komme i en situasjon der det ikke er nok strøm til alle.

Grunnen til det er at kraftprodusentene fortsetter å eksportere elektrisk kraft, til tross for at fyllingsgraden i vannmagasinene er på et svært lavt nivå.

Selv de mest entusiastiske tilhengerne av en markedsbasert politikk på kraftområdet må innrømme at det vi opplever nå, er skremmende. For hva vil skje når Norges evne til å produsere vannkraft er sterkt redusert, samtidig som importen gjennom utenlandskablene svekkes eller stopper opp?

Statnett, som er et statlig foretak som skal koordinere landets strømforbruk og -produksjon, er bekymret. For en situasjon der rasjonering av strøm kan bli aktuelt er ikke bare teori. For tiden regner Statnett med at det er mellom 5 og 20 prosents sannsynlighet for at det vil skje.

Tilhengerne av et liberalisert og markedsbasert system sier at den situasjonen vi opplever nå er et unntak. Når systemet fungerer, skal markedskreftene sørge for en mest mulig rasjonell utnyttelse av strømmen. Vi eksporterer når det er grunnlag for det, og importerer når vi trenger mer strøm.

Men alle som kan lese, for eksempel lese strømregningen sin, kan se at effekten av frislippet akkurat nå er skyhøye priser på strøm. Nå er det sommer og strømforbruket er lavt. Men hva vil skje til høsten og vinteren?

Det er stor fare for akutt knapphet på energi i Vest-Europa. Grunnen er blant annet bortfall av russisk gass som følge av krigen i Ukraina. I tillegg kommer effekten av at flere europeiske land har kuttet produksjon av kullkraft og atomkraft. Da risikerer vi at utenlandskablene i realiteten blir rene eksportkabler.

Selv tilhengerne av kraftmarkedet må nå innrømme at fortsatt eksport av flere tusen megawatt gjennom kablene, i en situasjon der norske strømkunder opplever rasjonering, vil være oppskriften på et folkelig opprør. Og dette er dessverre ikke et usannsynlig scenario.

Krisen er også et resultat av en villet politikk, og krisen avdekker at de opprinnelige avtalene ikke er gode nok til å håndtere den situasjonen som har oppstått.

Denne situasjonen kaller på politisk handlekraft. Avtalene om krafteksport må gjennomgås, og regjeringen må finne en løsning. Verken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet kan leve med å la det skure og vente på regn.

Publisert: