Dårlig politisk håndverk

AFTENBLADET MENER: I stedet for en gjennomtenkt rusreform får vi nå en liberalisering uten de hjelpetiltakene som lå inne i Solberg-regjeringens forslag. Dagens regjering må ta en stor del av skylden for dette.

Et beslag av amfetamin og hasj i Stavanger. Nå får politiet nye instrukser om hvordan besittelse av mindre mengder ulovlige rusmidler skal følges opp.
  • Aftenbladet
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Mens Stortinget har vist seg ute av stand til å håndtere det åpenbare behovet for en nyorientering av ruspolitikken i Norge, er det Høyesterett og Riksadvokaten som har rykket inn for å fylle dette tomrommet.

Etter at Solberg-regjeringens forslag til rusreform ble nedstemt i Stortinget i fjor sommer, har akkurat det skjedd som mange forkjempere for reformen advarte mot: Domstolene vil knesette en ny og mindre restriktiv linje når det gjelder ulovlige rusmidler, uten at det følger med en ny måte å følge opp folk med rusproblemer på.

I vår kom en avgjørelse fra Høyesterett, som slår fast at rusavhengige ikke skal straffeforfølges for å ha narkotika til eget bruk. Det betyr at politiet heller ikke uten videre kan etterforske hvem de har kjøpt stoffet av.

Høyesterett har avklart at dette gjelder inntil 5 gram heroin, amfetamin eller kokain. Videre bør narkotika til egen bruk som «i beskjeden grad» overstiger denne grensen, kun lede til en kort betinget fengselsstraff.

Nå har Riksadvokaten kommet på banen med en instruks om at det dobbelte, altså inntil 10 gram, skal betraktes som noe som bare i «beskjeden grad» overstiger grensen. Dette vil ha store konsekvenser for hvordan politiet skal forholde seg til rusbrukere.

I praksis vil det være nesten umulig for politiet å skille mellom «rusavhengige» og andre som påtreffes i besittelse av ulovlige rusmidler. Det vil innebære at besittelse og bruk av narkotika i «mindre doser» i praksis er langt på vei avkriminalisert i Norge, men uten de kompenserende tiltakene som Solberg-regjeringen foreslo da den la fram rusreformen i fjor.

Dette dreier seg om krav om obligatorisk helseoppfølging, råd og veiledning som skulle sikre at slagordet «hjelp, ikke straff» fikk et reelt innhold. Høyres Sveinung Stensland har rett når han sier at resultatet er en mer liberal narkotikapolitikk enn det Solberg-regjeringen gikk inn for.

Dagens regjering må ta en stor del av ansvaret for at dette ble resultatet. Verken Senterpartiet eller Arbeiderpartiet (eller Fremskrittspartiet) ville støtte rusreformen, og særlig Ap bør nå ha gode svar på hvorfor. Det var åpenbart allerede i fjor at domstolene uansett var på vei i den retningen Høyesterett nå har meislet ut.

Nå blir regjeringen i stedet løpende etter domstolene. Det etterlatte inntrykket er at dagens regjeringspartier torpederte Solberg-regjeringens forslag for å markere seg, uten å ha noe godt alternativ klart. Det er dårlig politisk håndverk.

Publisert: