Renere energi kan gi færre konflikter

LEDER: Maktkamp om naturressurser kan dempes ved økt bruk av fornybar energi. Det kan gi færre konflikter, spår forskere.

Solenergi skapt på et hustak i Berlin. Fornybare energikilder kan dempe konfliktnivået i verden, mener forskere. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

 • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:

Vi ser i dag et betydelig prisfall på olje som følge av at etterspørselen stopper opp. Dette er ett av aspektene som kan endre seg ved overgangen til fornybar energi: at markedsbaserte priser basert på
tilbud og etterspørsel med påfølgende ubalanse nasjoner imellom, blir mindre viktig.

Forskere ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt har sett på ulike konsekvenser ved overgang til fornybar energi. Olje og gassressurser har tradisjonelt vært viktige utenrikspolitisk innslag. Forholdet mellom
storforbrukeren USA og storprodusentene i Midt-Østen var lenge et dominerende element i maktbalansen. Helt til USA ble selvforsynt. Frykten for ressursknapphet har ligget til grunn for den store spenningen nasjoner og regioner imellom. Løser vi utfordringen og går over til utelukkende fornybar energi, forsvinner frykten for knapphet som grunnlag for nasjoners ønske om makt over olje- og gassressursene.

De to forskerne Roman Vakulchuk og Indra Øverland har publisert en artikkel basert på en rekke ulike vurderinger om konsekvenser av en overgang til fornybar energi. Redusert risiko for storkonflikter er et mulig resultat. Forskerne peker på at geopolitisk makt blir jevnere fordelt, og den makt enkelte nasjoner har over andre blir langt mindre ved fornybar energi.

Jevnere fordeling av makt kan lede til økt demokratisering i noen land. Konfliktnivået synker da dersom man anvender teorien om fred og demokrati, som sier at demokratier neppe går til krig mot hverandre. Økt internasjonalt og regionalt samarbeid kan bli resultatet, påpeker forskerne optimistisk. Men de legger til at utvikling av teknologi til produksjon av fornybar energi kan bli brukt som pressmiddel.

Det er lite systematisert forskning om temaet, selv om det finnes analyser basert på vitenskapelige iakttakelser helt tilbake til 1970-1980-tallet. Usikkerheten er stor, og derfor ønsker forskerne seg systematisk satsing på dette temaet.

Men legger vi et tradisjonelt og positivt syn på behovet for internasjonalt samarbeid og fellesskap til grunn, må det være lov å se optimistisk på framtida. Priskollaps og etterspørselsbortfall etter fossile energibærere kan tvinge fram nok fornybar energi, noe som igjen kan gi oss en mindre konfliktfylt verden. Det er da noe.

Les også

 1. 10 tegn på at oljeindustrien har kollapset

 2. Ny rapport peker på massivt behov for grønne investeringer. Siri M. Kalvig mener Norge nå må gripe muligheten

 3. Analytiker ser risiko for oljepris ned mot null: – Vi er på vei dit for øyeblikket

 4. Oljepriskollapsen ga kraftig nedgang i Norges handelsoverskudd

Publisert:
 1. Fornybar energi
 2. Energi
 3. Demokrati
 4. Forskning
 5. Nupi

Mest lest akkurat nå

 1. Stavanger letter på tiltakene fredag, men sier nei til skjenking

 2. Sandnes, Sola og Randaberg trosser faglige koronaråd: - Blir helt feil, mener Stavanger

 3. Finland stenger grensa mot Norge

 4. Huseier trodde han hadde tyv i hagen – men mannen var ute i et helt annet ærend

 5. Kondisprofessor knuser fem myter om vekt og forbrenning: – Det er helt feil

 6. Større politikontroll på veiene i natt