Bussbransjen i trøbbel

AFTENBLADET MENER: Dersom den pågående busstreiken utvides lørdag, vil 8000 sjåfører landet over være i streik. Det er en alvorlig situasjon.

Skal buss-sjåførene bli i yrket, må lønnen være til å leve av.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Bussbransjen har to store utfordringer: øke rekrutteringen til buss-sjåføryrket, og unngå at dagens unge sjåfører velger lastebil og langtransport i stedet for buss.

Begge disse faktorene var avgjørende da bransjen i forhandlinger i 2007 var enige om at sjåførlønningene skulle opp på nivå med industriarbeiderlønn. I årets hovedforhandlinger med forbundsvise oppgjør er det derfor ikke unaturlig at fagforeningene velger nok en gang å kjøre fram dette kravet.

NHO-transport, med sin leder Jon Stordrange, påpekte i NRK Debatten denne uka at industriarbeiderlønn-begrepet har endret seg. Færre rene industriarbeidere og høyere lønn blant de gjenværende gjør etter deres mening kravet fra bussjåførene mer urimelig. Men poenget er vel heller at jo lengre tid det går, dess dyrere blir det å imøtekomme enigheten som ble oppnådd for 13 år siden.

Det kan virke urimelig at en yrkesgruppe tyr til streikevåpenet midt i en pågående pandemi som koster samfunnet milliarder. Pengene renner ut av statskassen, blant mye annet også til permitteringer som kan brukes også til transportarbeidere så vel som andre.

NHO har på sin side valgt å holde seg til rammen som ble lagt av frontfagene. Solidaritet også innen NHO sine ulike bransjeforbund kan være viktig, men det er likevel slik at en lønns-konflikt alltid har minst to parter. Også NHO har et ansvar for å unngå at det ender i streik. I den pågående buss-streiken oppfatter mange at sjåførene har lave lønninger og krevende skiftarbeid. Selv om de velger streik midt under pandemien, kan det godt tenkes at opinionens sympati havner hos sjåførene, og at arbeidsgiverne må bære en større del av ansvaret for konflikten enn de hittil har villet innrømme.

En bussjåfør med krevende skiftordninger, helgearbeid og delte skift har små muligheter for å skjøte på egen lønn ved å jobbe overtid. Det hindrer heldigvis de strenge kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Men jo lengre tid det går med fortsatt lave sjåførlønninger og krevende skiftordninger, jo vanskeligere blir rekrutteringsarbeidet til nettopp denne viktige yrkesgruppen. Vi trenger sjåfører med utdanning og kompetanse for å frakte passasjerer trygt og sikkert fra A til B. Da trenger sjåførene en lønn til å leve av.

Publisert: