Tilsyn som må temmes

LEDER: Finanstilsynets forslag til ny boliglånsforskrift bør avvises. Tidligere tilstramminger har virket godt, og det er unødvendig å gjøre nåløyet trangere for å komme inn på boligmarkedet nå.

Finanstilsynet og direktør Morten Baltzersen tar for hardt i med sitt forslag til ny boliglånsforskrift.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

oppdrag fra Finansdepartementet leverte tilsynet i forrige uke et forslag til ny boliglånsforskrift. Dagens forskrift utløper ved årsskiftet og det foreslås å redusere maksimal utlånsramme fra 5 til 4,5 ganger låntakers inntekt. I tillegg settes ytterligere håndjern på bankene, som i dag kan bruke skjønn og bruke ti prosent av utlånskvoten på låntakere som ikke fyller alle krav. Den skal senkes til fem prosent. Regelen skal gjelde i hele landet, mens den hittil har vært strengere i det høyt tempererte oslomarkedet.

Da dagens forskrift ble innført, bidrog den til en nødvendig avkjøling. Egenkapitalskravet ble skjerpet og utlånsgrensene ble tydeliggjort. Målet var først og fremst å få ned antall gjeldsofre. For mange hadde for dyr finansiering av boligen sin, blant annet ved hjelp av forbrukslån.

Les også

Fastrente eller flytende rente? Her er ekspertens tips.

Opprettelsen av det nye gjeldsregisteret har på en meget effektiv måte satt en stopper for det siste, et eksempel på at lånebegrensningene er blitt flere etter at den forrige boliglånsforskriften trådte i kraft.

I forbindelse med at Finanstilsynet lanserte sitt nye forslag, prøvde de å dempe betydningen av forslaget, men forslaget har stor betydning. Innstrammingen vil ramme tusenvis av unge førstegangskjøpere, men har også en karakter som gjør det vanskelig for andre, som på grunn av ny familiesituasjon eller flytting, må kjøpe ny bolig.

OBOS opplyser blant annet at hver tredje boliglånssøker som har fått lån hos OBOS i år, ikke ville fått det med de strengere forskriftene. Det er ikke bare banker og interesseorganisasjoner som mener det ikke er nødvendig. Også Norges Bank mener at det ikke er grunnlag for endringer i kravene og at dagens ordning fungerer tilfredsstillende. Sentralbanken hevet for øvrig styringsrenten med 0,25 prosentpoeng torsdag formiddag.

Stavanger Høyre gikk inn i valgkampen med et forslag om en kommunal etableringsbank for unge førstegangskjøpere. Forslaget tok de store utfordringene vi allerede har, innover seg. Det blir interessant å se hvordan den nye flertallskonstellasjonen prioriterer boligutfordringene når de fredag legger fram sin politiske plattform. Behovet vil forsterkes dersom Finanstilsynet får viljen sin.

Det tilligger tilsynet å ha en restriktiv tilnærming i slike saker, men her kan det se ut som om reguleringsiveren deres bør temmes litt. Det har finansminister Siv Jensen makt til å gjøre.

Publisert: