• Flere gutter enn jenter i videregående er fornøyde med seg selv. Brun, Thomas

Hva kan vi lære av guttene?

LEDER: De fleste unge i Rogaland har det bra. Men på noen områder synes guttene å ha en bedre hverdag enn jentene.