Hva kan vi lære av guttene?

LEDER: De fleste unge i Rogaland har det bra. Men på noen områder synes guttene å ha en bedre hverdag enn jentene.

Publisert: Publisert:

Flere gutter enn jenter i videregående er fornøyde med seg selv. Brun, Thomas

Leder

Undersøkelsen Ungdata 2019 viser at unge i Rogaland stort sett har det bra. De ligger også stort sett svært likt med landsgjennomsnittet. Det er unge i videregående som har svart på en rekke spørsmål om skole, helse, framtidsoptimisme og venner.

Og selv om vi skriver og snakker mye om gutters problemer i skolen, svarer flere gutter enn jenter at de trives - 42 prosent, mot 32 prosent av jentene.

Guttene er også mer fornøyd med sin egen helse enn jentene, og langt flere av dem er fornøyd med seg selv. Mens 20 prosent av jentene på landsbasis oppgir å ha plager som hodepine, magevondt, eller muskel- og skjelettsmerter daglig, har mindre enn ti prosent av guttene det samme. Langt flere blant jentene oppgir å bruke reseptfrie legemidler som paracet og lignende. Og mens hele 27 prosent av jentene oppgir å ha depressive symptomer, er andelen gutter på 11 prosent.

Det er også verdt å merke seg at mens 50 prosent av guttene oppgir å bruke minst to timer daglig på gaming, bruker 60 prosent av jentene minst to timer daglig på sosiale medier.

Går vi til ytterkantene, er guttene sterkt overrepresenterte når det gjelder vold, både som offer og utøver. Det er også langt flere gutter enn jenter som har brukt narkotiske stoffer som cannabis eller marihuana. Vi kjenner også altfor godt til at selvmordstallene blant gutter er mye høyere enn blant jenter.

Men dersom vi ser på de flestes hverdag, hvordan de har det og hvordan de oppfatter seg selv, så ville det være interessant å se nærmere på hva det er som gjør at guttene i mindre grad mistrives, i mindre grad er misfornøyde med seg selv og egen helse, og i så oppsiktsvekkende mye mindre grad har depressive symptomer eller tar medisiner.

For det er ikke bare gapet i karakterer mellom gutter og jenter vi trenger å minske i norsk skole. Det er også gapet i depressive symptomer. Som går motsatt vei.

Hvorfor det er slik, kan vi ikke lese ut av undersøkelsen. Men vi tyr ofte til forklaringer som at jenter er mer preget av prestasjonspress, at kroppspresset på jenter fra samfunnet er sterkere, at de er mer opptatt av følelser, og dermed har lettere for å rapportere om problemer de har.

Hva om det blant guttene finnes en tilnærming til å takle hverdagen som også flere jenter kunne hatt nytte av å høre om?

For vi trenger å løfte flere jenter langt høyere opp på trivselsskalaen.

Les også

Ensomhet øker blant unge i Stavanger

Les også

Godt selvbilde på ungdomsskolen, blir dårligere på vgs

Les også

Himmelropande naivt

Publisert: