• Liv Ferkingstad (t.h.) varsler om det hun mener er sniknedleggelse av Livskrisehjelpen. Legevaktsjef Irene Bekkelund forsvarer endringene. Jarle Aasland

Livskrisehjelpen må ikke legges ned

I det stille har Livskrisehjelpen gått fra å være et lavterskeltilbud med brukervennlige åpningstider blant annet på kveldstid, til å være en forhåndsbestilt konsultasjon på dagtid. Det er så galt som det kan bli, og det motsatte av intensjonene i samhandlingsreformen der det forebyggende helsearbeidet er selve grunnsteinen.