Kalberg trenger en ny runde

AFTENBLADET MENER: Saken om kraftkrevende industri på Kalberg i Time har splittet lokalsamfunnet – og kommunestyret. Derfor bør vedtaket kontrolleres en gang til.

Fagrafjell transformatorstasjon er utgangspunktet for drømmen om et industrieventyr i Time kommune. Saken splitter både folkevalgte og innbyggere i kommunen.
 • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:

Time kommunestyre sa i vår ja til Kalberg-utbyggingen med knappest mulig flertall. En avtale mellom 14 folkevalgte, signert før saken kom til endelig votering, sikret flertall med én stemmes overvekt. 13 representanter stemte imot planen.

Utbyggingen, som dreier seg om en storsatsing på kraftkrevende industri knyttet til Statnetts nye transformatorstasjon på Fagrafjell, er kontroversiell av mange grunner.

En utbygging vil kreve at landbruksjord blir bygget ned. Dette er i seg selv omstridt, fordi det later til å være stikk i strid med Regjeringens egen plan for jordvern. Dessuten finnes det politisk motstand mot etablering av datasentre, som er svært energikrevende og som vanligvis ikke skaper så mange lokale arbeidsplasser. Den planlagte omkjøringsveien på fv 505 mellom Kvernaland og Foss-Eikeland er et tredje stridstema, fordi den også kommer i konflikt med landbruk og naturinteresser.

Ønsket om arbeidsplasser og skatteinntekter til Time og en industriell storsatsing med ringvirkninger for hele regionen har veid tyngst for dem som ønsker å gi grønt lys for Kalberg. Men en sak som til de grader splitter kommunestyret – og innbyggerne – fortjener å være så godt belyst som mulig.

Derfor mener vi det er på sin plass at det blir foretatt en formell lovlighetskontroll av vedtaket. Krav om lovlighetskontroll ble formelt framsatt av 10 av representantene i Time kommunestyre 6. juli.

Det er liten grunn til å tro at flertallet i kommunestyret vil være enige i at vedtaket er fattet på et mangelfullt grunnlag eller i strid med loven. Dermed vil saken havne hos Staten, ved statsforvalteren. Enten her i Rogaland eller i for eksempel Agder.

Blir det regjeringsskifte i høst, ligger to av dem som har krevd lovlighetskontroll an til å få nye roller. Førstekandidatene Geir Pollestad (Sp) og Ingrid Fiskaa (SV) kan begge få roller i regjeringsapparatet. Hvordan dette vil påvirke den videre saksgangen, er foreløpig uklart.

I en sak som dette vil det, uansett det endelige utfallet, være en stor fordel at innbyggerne kan ha tillit til at vedtakene som er fattet, holder vann. Det er uheldig om det etterlatte inntrykket blir at kommunestyret bare strør sand på avtaler som egentlig er inngått på «bakrommet».

Dette vil også gi bedre legitimitet til den videre saksbehandlingen i Time, når den overordnede arealplanen seinere skal danne grunnlag for detaljreguleringen. Derfor trengs det en grundig og objektiv gjennomgang av saksbehandlingen så langt.

En sak som til de grader splitter kommunestyret – og innbyggerne – fortjener å være så godt belyst som mulig

Les også

 1. Hvor mye matjord skal vi ofre for dobbelt­spor og batteri­fabrikker?

 2. Nå er det endelig: Time sa ja til Kalberg-utbyggingen med én stemmes flertall

 3. Statsforvalteren bøyde av, Beyonder kan gå videre med milliard­investering på Jæren

 4. Time sa nei til Kalberg-planene, men det blir likevel ja

 5. – Stopp prosessen, sier bygda som samlet inn 300.000 kroner og laget ny rapport om data­senter

 6. – Ynkelig, sier Ingrid Fiskaa (SV) etter at tre partier i Time signerte «hemme­lig avtale på bak­rommet»

Publisert:
 1. Time
 2. Utbygging
 3. Jordvern
 4. Datasenter
 5. Time kommune

Mest lest akkurat nå

 1. Frigir navn etter drukning i Egersund

 2. Lærerne varsler streik – avviser løsningen i kommuneoppgjøret

 3. Sier opp i Shell: «De klam­rer seg som en narko­man til fossil­indus­trien»

 4. Omstridt forsvarsavtale får Stortingets velsignelse – USA får bruksrett og uhindret tilgang på Sola

 5. En måned på sidelinjen for Zlatko Tripic

 6. Tar Haalands City-valg i forsvar: – Grenser for hva en kan legge på en 21-åring