Sauda-tunnel mer aktuelt

AFTENBLADET MENER: Det kan åpne seg nye muligheter for vekst i Sauda. Da gjelder det å smi mens jernet er varmt.

«En tunnel fra Sauda til Etne vil åpne nye muligheter for allianser, utvikling og kontakt,» mener Aftenbladet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

16. desember 2020 vedtok et uvanlig stortingsflertall å starte konseptvalgutredning av et veiprosjekt som knytter Bergen opp mot Odda og E-134. Prosjektet har lenge vært omtalt som «arm te Bergen». Det var konstellasjonen Ap, Høyre, Frp, Sp og Venstre som stod bak. Nå starter utredningen.

E-134 er prioritert som øst-vestforbindelse i den såkalte øst-vestutredningen som kom for fem-seks år siden. Det er i den sammenhengen at en arm fra Bergen til E-134 har avansert i prioriteringsrekkefølgen.

Sauda kommer inn i dette bildet fordi industribygda i indre Ryfylke i mange tiår har etterlyst en veiforbindelse over til Etne, den såkalte Nordstøldalsveien. Nå er det snakk om tunnel fra Sauda og til Etne. Både saudaordføreren samt styrelederen og prosjektlederen i Sauda Vekst har sett den muligheten som nå åpner seg. Med armen fra Bergen til Odda, og tunnelen til Etne, blir industristedene Husnes og Odda lettere tilgjengelige. Det samme gjør veien til Haugesund og veien østover for saudabuen. Det åpner seg plutselig nye muligheter for allianser, kompetanseutveksling og kontakt.

Les også

– Nå er det vår tur å få tunnel

Selv om industriplanene for Berakvam på Jelsa kan synes litt perifere i akkurat denne sammenhengen, representerer både Norsk Stein og industriplanene for havvindmøller i samme området store vekstmuligheter for den indre delen av Ryfylke. Da er det viktig at kommunikasjonene kan bidra til å legge til rette for en slik utvikling.

I 2001 gav Stortinget sin tilslutning til den såkalte Ryfylkepakken, hvor tunnelen fra Sauda til E-134 var med. Den er imidlertid aldri prioritert i de videre planene og vedtakene. Typisk nok er det utkantene som først faller bort når det skal skjæres.

Legger vi til noen av hovedtrekkene i innstillingen fra utvalget som ble ledet av tidligere statsråd Victor Norman om vekst og utvikling i norske lokalsamfunn, finnes det ytterligere støtte for tunnelen fra Sauda. Levedyktige lokalsamfunn er avhengige av gode kommunikasjoner for å knyttes tettere til hverandre, til kompetansemiljøer og til energi og velferdstilbud.

Den indre delen av Ryfylke har i årevis slitt med svakt næringsgrunnlag og fraflytting. Nå åpner det seg muligheter, og da må samferdselsdelen på plass for å utnytte disse. Saudatunnel er ikke lenger bare en lokal veistubb, den vil ha stor regional og nasjonal betydning.

Publisert: